Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Mateřská škola Broumov - omezení provozu

MŠ Broumov se prozatím nezavírá, ale na základě vyhlášeného stavu nouze přechází do omezeného provozu. To znamená, že provozní doba zůstává zachována, jen se musí omezit počet osob v budově na 30 (zaměstnanci + děti).Toto opatření trvá po dobu stavu nouze nebo do doby nového nařízení vlády, MZ nebo MŠMT. Omezení spočívá v tom, že do MŠ budou chodit pouze děti, které nemají možnost být doma. Jedná se o solidárnost rodičů. Pokud nedojdeme k uvedenému počtu, mohlo by dojít k uzavření celé MŠ. Děkuji za pochopení. Taťána Loudová, ředitelka MŠ Broumov

Mateřská škola Broumov - omezení provozu

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání