Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

MŠ Broumov a ošetřování člena rodiny (OČR)

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že MŠ Broumov není uzavřena, ale provoz MŠ je pouze omezen, nemohu vystavovat tiskopis na OČR. To bych mohla pouze v případě úplného uzavření celé MŠ. Pokud někdo potřebuje OČR a máte další dítě na základní škole, žádejte ošetřovné tam. Pokud jste pracující a máte problémy s hlídáním dětí, ještě máme volnou kapacitu, tak, abychom na budovách měli děti do počtu 15. Pokud by se něco změnilo ve vyplácení dávek OČR, sdělím vám nové informace zde, na webových stránkách MŠ Broumov. Taťána Loudová, ředitelka MŠ Broumov

MŠ Broumov a ošetřování člena rodiny (OČR)

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání