Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Rej čarodějnic

Veselá oslava čarodějů a čarodějnic proběhla na zahradě MŠ s opékáním, tancováním a čarováním. Děkujeme maminkám, které nám upekly vynikající čarodějnické dobrůtky. Fotografie najdete v fotogalerii.

Rej čarodějnic

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání