Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Zrušení pracoviště Přadlácká 175

K 31. 8. 2018 bylo zrušeno jedno odloučené pracoviště MŠ Broumov a to v ulici Přadlácká.

Zrušení pracoviště Přadlácká 175

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání