Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Kontakt

Cihlářská 156
550 01 Broumov

Telefon: +420 739 572 810 a +420 739 572 811  - nahrazuje pevnou linku, slouží k omlouvání dětí. V době provozu telefonicky, mimo provoz zprávou SMS.  

E-mail: hruba@skolkabroumov.cz

Zaměstnanci

  • Jana Hrubá - zástupkyně ředitelky
  • Vlasta Klabníková - učitelka
  • Petra Seidlová - asistent pedagoga, školní asistent, učitelka
  • Monika Renčinová - kuchařka
  • Šárka Jirků - ved. ŠJ
  • Jana Švancarová - uklízečka a pracovnice provozu ŠJ
  • Petr Valášek - údržbář

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání