Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Zájmové činnosti

Už se těším do školy

Příprava předškoláků na blížící se vstup do základní školy probíhá denně v době odpoledního odpočinku mladších dětí. Formou her a řešením pracovních listů si děti v malé skupině osvojují dovednosti, které jim pomohou zvládnout nároky základní školy. Zaměřujeme se na samostatnost a praktické činnosti - každé dítě má např. svoje pomůcky, o které se stará, po dokončení činnosti je ukládá na určené místo, dokončené pracovní listy si každý ukládá do svých desek apod. Procvičujeme také uvolňování kloubů ruky, pozornost, soustředěnost a samostatnost. Pozornost je věnována individuálním potřebám každého předškoláka. K  rozvíjení schopností a dovedností dětí využíváme - včetně nápravy řeči - iPad.

Zpívání pro radost

Dvakrát týdně - v úterý a ve čtvrtek před osmou hodinou se děti scházejí u klavíru. Do zpívání pro radost se zapojují ty děti, které mají zájem, ostatní pokračují ve hře a nesmí rušit. V této hudební chvilce cvičíme melodizaci, rytmizaci, učíme se nové písničky a opakujeme známé. Každý měsíc se děti naučí řadu nových písní. Zpíváme nejen pro sebe, ale třeba i kamarádům z naší základní školy při příležitosti pravidelných setkání nebo na besídkách pro rodiče.

Pro hbité jazýčky

Každý druhý čtvrtek děti procvičují  správnou výslovnost podle instrukcí klinické logopedky s paní učitelkou Markétou Světlíkovou, která do školky dochází z MŠ Masarykova. Denně zařazujeme logopedické chvilky, obsahující dechová a artikulační cvičení. Rodiče mohou také využít nabídky broumovské ordinace klinické logopedky.

Medvídek Nivea

Také v letošním roce pokračujeme v projektu "Medvídek Nivea". Letos má program název "Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu". Děti budou mít znovu možnost pracovat s velmi kvalitními materiály, které obohatí výchovně-vzdělávací nabídku a které budou pomáhat při rozvíjení jejich dovedností, schopností a obohatí jejich zkušenosti. Projekt byl zpracován pod odborným dohledem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, což je zárukou jeho kvality. 

Předplavecký výcvik

Od 14. listopadu opět jezdíme každou středu do plaveckého bazénu v Broumově. Předplaveckého výcviku se účastní děti starší čtyř let. Cena za 9 lekcí je 900,- Kč. Ráno děti dostanou lehkou snídani, po příjezdu zpět do mateřské školy pak jednoduchou svačinu. Jezdíme  autobusem v 7.20 od železniční stanice v Olivětíně a vracíme se autobusem nebo vlakem kolem 10.00 hodiny. Jízdné zůstává stejné -  12,- Kč za jízdu tam i zpět.


Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání