Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Kontakt

Příčná 226
550 01 Broumov

Telefon: +420 730 183 944 - tento kontakt nahrazuje pevnou linku, slouží k omlouvání dětí. V době provozu telefonicky, mimo provoz zprávou SMS.

          
Telefon: +420 604 228 029 - ředitelka MŠ Taťána Loudová

E-mail: loudova@skolkabroumov.cz

Zaměstnanci:

  • Alena Michálková - učitelka
  • Monika Gocníková - učitelka
  • Hana Hrubá - učitelka
  • Taťána Loudová - ředitelka MŠ Broumov
  • Klára Špreňarová - asistent pedagoga, školní asistent
  • Emília Filipciková - uklízečka
  • Mária Pokorná - uklízečka, pradlena
  • Petra Zálišová - vedoucí školní jídelny
  • Marcela Hofmanová - kuchařka
  • Jan Sidor - školník

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání