Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

O nás

MŠ Broumov, pracoviště – Příčná 226 (Pejsek)

2 třídy s maximálním počtem dětí - 56

Provozní doba MŠ: 6.00 – 16.00

Od 1. 7. 2014 toto pracoviště spadá přímo pod ředitelství, které se nachází v sousední budově.

Učitelky:

 • Alena Michálková - učitelka
 • Hana Hrubá - učitelka
 • Taťána Loudová - ředitelka MŠ
 • Monika Gocníková - učitelka
 • Klára Špreňarová asistent pedagoga + školní asistent
 • Jitka Stillerová - učitelka - dobírání hodin 
 • Alena Michálková, Bc. - zastupující učitelka

Provozní zaměstnanci:

 • Marcela Hofmanová, kuchařka
 • Petra Zálišová, ved. ŠJ
 • Emília Filipciková uklízečka
 • Mária Pokorná, uklízečka, pradlena
 • Jan Sidor, školník

Toto pracoviště se nachází v zahradě s další budovou mateřské školy. Obě budovy mají společnou zahradu, dokonce někteří zaměstnanci v rámci své pracovní smlouvy přebíhají mezi oběma budovami – p. Zálišová, a p. Řehůřek.
Vzhledem k minimální vzdálenosti mezi budovami č. 226 a 227, probíhá tu asi nejtěsnější spolupráce mezi odloučenými pracovišti, spolupracujeme na výletech tak, aby byla využita kapacita autobusu, při návštěvě herců s divadélkem se obě budovy spojují, abychom ušetřili náklady na vystoupení. Je tu i nejméně komplikované slučování tříd při úsporném provozu v době vedlejších prázdnin.

Dnes jsou obě tyto budovy již 7 let po rekonstrukci. Jsou kompletně od střechy až po sklepy zateplené. Máme vyměněná okna a vnější vzhled dnes konečně napovídá, že v budově se nacházejí děti. Kromě jasných barev se na budově č. 226 objevil roztomilý PEJSEK. V roce 2017 byla ukončena rekonstrukce sociálních zařízeních pro děti i personál.
Většina velkých akcí, jak bylo zmíněno, probíhá na obou budovách MŠ. Na obou budovách pracují výtvarné kroužky a společně jedenkrát za 14 dní se scházejí děti při zkouškách sborečku Zvoneček. Obě školky mají ve své náplni plavecký výcvik dětí. V letošním roce opět bude plavecký výcvik probíhat v Broumově. Hlavní plavčicí je paní Martina Libnarová.


Logopedickou péči v budově č. 226 zajišťuje p. uč. Alena Michálková, Monika Gocníková a Hana Hrubá. Je navázána spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. Kristýnou Koláčnou. V případě zájmu je možné získat kontakt na Mgr. Nemešovou - soukr. logopedická péče.

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání