Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Zájmové činnosti

Pěvecký kroužek - Zvoneček

Vedou učitelky: Hana Hrubá, Petra Zelená, Bc. V letošním školním roce mají děti zkoušky sborečku ve středu v dopoledních hodinách 1x za 14 dnů. Děti z tohoto kroužku reprezentují naši MŠ na veřejnosti při různých příležitostech:

  • vánoční a jarní besídky v domovech důchodců
  • výroční schůze svazu invalidů
  • představení v rámci česko-polských projektů
  • v soutěžích

Výtvarný kroužek

Vede paní učitelka Dagmar Vacková. Děti se scházejí 1x za 14 dní v odpoledních hodinách.

Logopedická péče

Logopedickou preventivní péči nabízí obě pracoviště v Příčné ulici. Logopedická prevence je zajištěna proškolenými logopedickými preventistkami (budova č. 226 - A. Michálková, Monika Gocníková, Hana Hrubá) ve spolupráci s SPC Náchod - Mgr. Jakoubkovou. Těžší vady řeči se řeší s klinickým logopedem Mgr. Kristýnou Koláčnou, případně návštěvami u Mgr. Jakoubkové, která pracuje 1x měsíčně v úterý v ZŠ speciální, Kladská, Broumov. Dále je možné dohodnout i péči u Mgr. Yvety Nemešové.

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání