Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Zájmové činnosti

Veškerá činnost v mateřské škole zajišťuje dětem široké spektrum činností, kterými během každého dne projdou, tak, že zájmová činnost slouží jako doplňková činnost pro starší děti.

Výtvarný kroužek

Pod vedením paní učitelky Petry Zelené,Bc. a Lucie Šagátové na budově čp. 227 - 1 x za 14 dnů

Pěvecký kroužek - Zvoneček

Vedou učitelky: Hana Hrubá a Petra Zelená,Bc. V letošním školním roce mají děti zkoušky sborečku ve středu v dopoledních hodinách 1x za 14 dnů. Děti z tohoto kroužku reprezentují naši MŠ na veřejnosti při různých příležitostech:

  • vánoční a jarní besídky v domovech důchodců
  • výroční schůze svazu invalidů
  • představení v rámci česko-polských projektů
  • v soutěžích

Logopedická péče

Logopedickou preventivní péči nabízí obě pracoviště v Příčné ulici. Logopedická prevence je zajištěna proškolenými logopedickými preventistkami (budova č. 226 - A. Michálková, Monika Gocníková, Hana Hrubá, budova č. 227 - Dagmar Vacková, Petra Zelená, Bc.) ve spolupráci s SPC Náchod - Mgr. Jakoubkovou a klinickou logopedkou Mgr. Kristýnou Koláčnou.  Těžší vady řeči se řeší s klinickou logopedkou v Broumově nebo tam, kde si rodič vybere, případně návštěvami u Mgr. Jakoubkové, která pracuje 1x měsíčně v úterý v ZŠ speciální, Kladská, Broumov. Je možné dohodnou i logopedickou péči u Mgr. Yvety Nemešové. 

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání