Adventní čas

přejeme příjemné prožití adventního času, byť určitě bude zcela jiný, než jsme zvyklí. Přeje vedení MŠ Broumov

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov