Akce ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, vzhledem k doporučením MŠMT, budou probíhat v MŠ akce, kde se budou setkávat pouze děti z jedné budovy. To znamená, že se nebudou setkávat děti z jednotlivých pracovišť a samozřejmě už vůbec ne s ostatními mateřskými školami. Kulturní programy budou probíhat vždy na jednotlivých pracovištích pro samostatnou budovu nebo si dojdeme do klubu ROK na loutkové divadlo, kde také budou děti pouze z jednoho pracoviště, případně na jiná místa, ale opět pouze z jednoho pracoviště. Věříme, že děti nebudou ochuzeny o pestrý program ve školkách, a snad se nám podaří vše zvládnout.

Akce ve školním roce 2020/2021

Další plánované akce:

Zájmová činnost - měla by probíhat bez nějakého omezení, pokud se setkávají pouze děti z jedné budovy - výtvarné kroužky, různá tvoření bez rodičů. Mírné omezení bude u sborečku Zvonečku. Děti se nebudou scházet na zkouškách společně v jedné budově, ale budou zpívat ve svých třídách stejný repertoár, aby v případě uvolnění hygienických nařízení, mohly pokračovat na společných zkouškách v jedné budově. No a potom s programem snad i někde vystupovat. 

Bramborobraní na Příčné - pravděpodobně ano, protože se koná jedině za pěkného počasí na zahradě a lze dodržet rozestupy mezi účastníky akce, dospěláci  pro větší bezpečnost mohou použít roušky. Bližší informace budou na nástěnkách. Termín akce bývá okolo podzimní rovnodennosti.

Plavecký výcvik by měl být zahájen na všech pracovištích ke konci listopadu, pokud nedojde k nějakým dalším nařízením atd.

Pracoviště v Příčné 226, Příčné 227 a Masarykově by mělo být bez problémů, protože je tolik dětí na jednu lekci, že se s nikým nespojujeme a je v bazénu vždy pouze jedna třída samostatně. Trochu se bude řešit účast dětí z Cihlářské, protože se jedná o malé pracoviště a jsou spojeni s cizí školkou. Vše se bude řešit až se přiblíží termín zahájení výcviku. 

Fotografování dětí před Vánoci - mělo by být bez problémů.

Vánoční besídky - jednoznačné rozhodnutí - nebudou. Velká koncentrace osob na velice malém a uzavřeném prostoru, stejné je to vánočním tvořením, setkáváním dětí s rodiči při společných hrách v MŠ, atd.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov