Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Aktuality z MŠ

Dnes 27.4.2020 by všichni rodiče měli obdržet do svých e-mailových schránek zprávu ohledně pozvolného rozvolnění provozu v MŠ Broumov. Prosíme o co nejrychlejší reakci na tuto zprávu, abychom mohli i my reagovat včas. Kdo nemá uvedenou e-mailovou adresu, hledejte informace u svých zástupců na pracovištích - p. Ducháčová, p. Hrubá. Děkuji, Loudová

Aktuality z MŠ

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání