Banner

O nás

Mateřská škola Broumov, Cihlářská 156 , 550 01 Broumov

Naše mateřská škola je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Broumov. Najdete nás v místní části Broumov - Olivětín v Cihlářské ulici, čp. 156. Jsme sice vzdáleni od centra města, ale vlaková i autobusová zastávka jsou dosažitelné do 5ti minut. Budova školy, nedávno rekonstruovaná vila s částečně zachovanými vnitřními interiéry, se nachází v krásném rozlehlém parku, který je v současné době s pomocí dotací z EU dále upravován. Členitý terén se vzrostlými stromy a keři, s udržovanými trávníky i zpevněnými plochami poskytuje dětem nejen dostatek prostoru pro hry, ale také možnost bezprostředně a po celý rok pozorovat živou i neživou přírodu a její řád. V jedné části parku bylo vyhrazeno hřiště určené jen předškolním dětem. Máme zde kovové i dřevěné průlezky, hrad se skluzavkami, pískoviště, tabule pro kreslení i pružinová houpadla. Od jara 2011 stojí v zahradě i dřevěný altán, který slouží nejen pro hry, ale také jako útočiště před sluníčkem či deštěm. Vybudovali jsme také zpevněnou plochu pro jízdu na koloběžkách, s kočárky apod.. Podle možností zřizovatele budeme zahradu postupně dále vybavovat.

Mateřské škole slouží celé přízemí budovy. Třída je vybavena  stolky a židličkami ve třech velikostech, které vyhovují rozdílným výškám jednotlivých dětí, ve druhé části místnosti si děti mají možnost hrát v pokojíčku se  sedací soupravou a knihovničkou, v kuchyňce či kadeřnictví. K dispozici jsou koutky  literární, výtvarný a pracovní a velké množství stavebnic. Děti si mohou hrát s řadou stavebnic a her, které jsou umístěny tak, aby byly dosažitelné pro všechny - tedy v pojizdných kontejnerech, zavěsných koších a skříňkách s kastlíky. Využíváme také velkou školní tělocvičnu s množstvím nářadí a pomůcek pro cvičení i hry.

Tělocvična nám slouží i jako společenský sál při pořádání karnevalů, bálů a jiných slavností. 

Sociální zařízení je zrekonstruováno, stejně tak i prádelna a žehlírna ( samy si pereme veškeré prádlo). V suterénu se nachází jídelna a moderně vybavená školní kuchyně. 

V současné době má naše mateřská škola jednu třídu, ve které může být zapsáno až 25 dětí. Výchovně-vzdělávací práce je zakotvena ve školním vzdělávacím programu, který je vypracován podle místních podmínek na základě závazného pedagogického dokumentu, kterým je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Náš školní vzdělávací program je postaven na základní myšlence, aby výchova a vzdělávání byly vždy vázány jak k obecným potřebám dětí daným věkem, tak i k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Aby zasahovaly celou osobnost dítěte, aby byly vzájemně provázány.

Chceme v dětech probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samy umí, zvládnou a dokážou.

MŠ Broumov, pracoviště – Cihlářská 156

1 třída s max. počtem dětí 25

Provozní doba MŠ: 6:00 - 16:00

 • Zástupkyně ředitelky:
 • Cvikýřová Jana- učitelka
 • Učitelky:
 • Hečková Denisa - učitelka
 • Pejchalová Jitka - asistent pedagoga
 • Vacková Dagmar-učitelka
 • Stillerová Jitka-učitelka
 • Provozní zaměstnanci:
 • Hejnišová Eva, kuchařka
 • Hejnišová Eva - ved. ŠJ
 • Jana Švancarová, uklízečka
 • Petr Valášek - údržbář
 • Radim Durdinec- školník

Mateřská škola Cihlářská se nachází v okrajové části Broumova. Do přízemí budovy školy se nachází  mateřská škola. Děti navštěvují kulturní akce v Broumově, MŠ pořádá karnevaly a oslavy tradičních svátků, školní výlety, loučení s předškoláky a jejich šerpování a řadu dalších akcí. 

Logopedickou péči v této mateřské škole zajišťuje Dagmar Vacková. Je navázána spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. Kristýnou Koláčnou. 

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov