VNITŘNÍ ŘÁDY ŠKOLNÍCH JÍDELEN

Školní řád MŠ Broumov  a Školní vzdělávací program (CESTY ZA POZNÁNÍM)od 1. 9. 2022

DOKUMENTY K ZÁPISU DO MŠ

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov