VNITŘNÍ ŘÁDY ŠKOLNÍCH JÍDELEN

Školní řád MŠ Broumov  a Školní vzdělávací program (CESTY ZA POZNÁNÍM)od 1. 9. 2022

DOKUMENTY K ZÁPISU DO MŠ

  • Přihláška do MŠ + potvrzení o očkování od lékaře- zde najdete přihlášku do MŠ Broumov. Přihláška má 2 části. První část je samotná přihláška s informací, co si máte přinést k zápisu do MŠ. Druhá část je nazvaná Příloha  č. 1 - tuto část vám potvrdí dětský lékař vašeho dítěte. Přílohu č. 1 nemusí mít dítě, které si bude plnit povinné předškolní vzdělávání.
  • Schéma povinného očkování            Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov