VNITŘNÍ ŘÁDY ŠKOLNÍCH JÍDELEN 

Školní řád MŠ Broumov od 1. 9. 2018

DOKUMENTY K ZÁPISU DO MŠ

  • Zápis do MŠ - od  3. 5. 2022 - do 6. 5. 2022 od 9:00 - 15:30 hodin na MŠ Broumov Příčná 227 ( budova kočičky)
  • Kritéria k zápisu do MŠ Broumov
  • Přihláška do MŠ + potvrzení o očkování od lékaře- zde najdete přihlášku do MŠ Broumov. Přihláška má 2 části. První část je samotná přihláška s informací, co si máte přinést k zápisu do MŠ. Druhá část je nazvaná Příloha  č. 1 - tuto část vám potvrdí dětský lékař vašeho dítěte. Přílohu č. 1 nemusí mít dítě, které si bude plnit povinné předškolní vzdělávání.Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov