• Žádost o prominutí placení
 • Zápis do MŠ (bude doplněno)
 • Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Broumov- tato kritéria platí pro přijímání dětí do MŠ Broumov v době zápisu a dále po celý školní rok 2021/2022
 • Přihláška do MŠ Broumov- zde najdete přihlášku do MŠ Broumov. Přihláška má 2 části. První část je samotná přihláška s informací, co si máte přinést k zápisu do MŠ. Druhá část je nazvaná Příloha č. 1 - tuto část vám potvrdí dětský lékař vašeho dítěte. Přílohu č. 1 nemusí mít dítě, které si bude plnit povinné předškolní vzdělávání
  • soubor ke stažení                                                                                                              
 • Schéma povinného očkování - nutné  pro přijetí do MŠ                      
 • Školní řád MŠ Broumov od 1. 9. 2018
 • Přihláška ke školnímu stravování - zde si můžete stáhnout tiskopis Přihláška ke školnímu stravování, který musíte odevzdat vedoucí ŠJ při zahájení docházky do MŠ. 
 • Žádost o ukončení vzdělávání           
 • Nařízení ředitelky MŠ č. 14- zde najdete informace o výši školného, termíny plateb, informace ke snížení či prominutí úplaty. -zde najdete informace o výši školného, termíny plateb, informace ke snížení či prominutí úplaty.
 • Tiskopis povolení inkasa k účtu MŠ                                                                                                                                                                                                                                                                              
 •      Co potřebuje dítě do MŠ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 •        Žádost o snížení úplaty                                                                                                                                                                                                                                                                              
 • Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání- zde si můžete stáhnout tiskopis, kterým požádáte o uvolnění vašeho dítěte z předškolního vzdělávání. Týká se pouze dětí, které si plní povinné předškolní vzdělávání                                                
 •  Žádost o přeložení na jiné pracoviště- přeložení dítěte na jiné pracoviště v rámci MŠ Broumov. Odevzdat na ředitelství MŠ do 10. 5. příslušného školního roku. Přeložení bude provedeno k novému školnímu roku. Během roku může dojít k přeložení dítěte pouze v závažných případech a volné kapacity na požadovaném pracovišti.        
 • Vnitřní řády školních jídelen
Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov