Základní kontaktní údaje

 • Adresa: MATEŘSKÁ ŠKOLA BROUMOV, PŘÍČNÁ 227, BROUMOV, 550 01
 • Právní forma: Příspěvková organizace
  Zřizovatel školy: Statutární město Broumov,
  Sídlo: Třída Masarykova 239, Broumov, 550 01
  Právní subjektivita od 1. 1. 2003
 • Druh a typ školy: Mateřská škola s celodenní péčí
 • Kapacita školy: Maximální kapacita MŠ je 208 dětí v osmi třídách - vyhláškou č. 280/2016 Sb. se od 1. 9. 2021 snižuje počet dětí ve třídách podle počtu dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a podle počtu dětí mladších 3 let
 • Ředitelka MŠ: Hana Hrubá - jmenovaná Radou města Broumova  na základě konkurzního řízení. Dále potvrzena ve funci ředitelky MŠ Broumov Radou města Broumova od 1.8.2021

  Telefon: +420 604 228 029
  E-mail: reditelka@skolkabroumov.cz
 • Web: skolkabroumov.cz
 • IČO: 75013002
 • Číslo účtu: 78-8863200207/0100
 • Datová schránka: s9tkpc5
Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov