Banner

Masarykova

Historie Historie:
Den matek v naší školce 4.května odpoledne

Den matek v naší školce 4.května odpoledne

Maminka má dneska svátek, koupil bych ji pestrý šátek, ale dnes, ale dnes, docela jsem bez peněz. Krásné středeční odpoledne jsme si včichni společně užili při oslavě svátku maminek. Překvapením byly tanečky, básničky i písničky. Radost v dětských očích je tou nějkrásnější odměnou.

Čarodějnický rej v naší školce

Čarodějnický rej v naší školce

V pátek 29. dubna celá školka oslavila Čarodějnice. Děti i paní učitelky se přestrojily do kostýmů čarodějů i čarodějnic a společně, již od rána, se ve školce i na zahradě děly kouzla a čáry s opékáním buřtíků, s tancem a kouzlením. Velké očekávání se naplnilo.

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Projektové odpoledne s rodiči i dětmi Se všemi a spolu - Logopedie

ve čtvrtek 4.5. 2022 od 16:00 – 18:00 v MŠ Masarykova.

PROVOZ V MŠ O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

PROVOZ V MŠ O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

V TABULCE JE UVEDEN PROVOZ O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH MŠ BROUMOV. VE TŘÍDÁCH DOSTANETE LÍSTEČKY K VYPLNĚNÍ DOCHÁZKY O PRÁZDNINÁCH, KTERÉ ODEVZDEJTE PROSÍM DO 10.6.2022. děkujeme

Advent v naší školce

Advent v naší školce

Vážení rodiče, adventní oslavy probíhají ve všech našich činnostech během celého dne, vzhledem k situaci se našich akcí nemůžete zúčastnit, proto jsme některé zaznamenali na fotografiích, které najdete ve fotogalerii a krátká videa zasíláme na Vaše e-mail adresy přes www.uschovna.cz. Jitka Ducháčová

Se Sokolem do života

Se Sokolem do života

Ve školním roce 2021/2022 pokračujeme v celorepublikovém projektu v Se Sokolem do života v rámci tohoto projektu si budou všechny děti zlepšovat tělesnou kondici. Každé dítě v MŠ narozené do termínu 31. 12. 2018 dostane dva sešitky, kde si bude domalovávat splněné úkoly ze cvičení s jednotlivými zvířátky. S nimi tedy bude plnit sportovní disciplíny. Poplatek za sportovní sešitek a celoroční činnost činí pro 1 dítě 20,- Kč. Prosíme, uhraďte ve své školce.

Lesní zahrada aneb Regenerace školní zahrady Masarykova

Lesní zahrada aneb Regenerace školní zahrady Masarykova

Máme rádi podzim na naší zahradě. Proč? Protože nás baví barvy a láká nás za nimi pospíchat ven na školní zahradu. Využíváme ji úplně celou, Učíme se ji vnímat všemi smysly, sbíráme houby v lesíku i na louce, pozorujeme suché luční květy, jejich semínka, spadané jehličí stromů, sbíráme kaštany, bukvice, ovoce, barevné listí nejen pro zábavu, ale pro výtvarné činnosti a hry. Ale podzim není jen zábava, jsou to zahradní i zahradnické práce. Na záhonech odklízíme suché odkvetlé rostliny, uchováváme semínka na jarní výsev, záhony ryjeme a chystáme je na zimní odpočinek, hrabeme listí a uklízíme. Máme hromadu zahradního odpadu. Co sním? Do popelnice!!! To ne!!! Je to odpad? Je to bioodpad! Ale to už vysvětlují paní učitelky. Děti, založíme si kompost v nových dřevěných kompostérech. Naučíme se kompostování a vyrobené hnojivo budeme používat k pěstování ovoce, zeleniny a zahradních květin zase na jaře. Naše aktivity jsou založeny na principech zážitkové a přírodní pedagogiky Máme rádi podzim. a jsou interaktivní. Zkušenosti nám říkají, že nejlepší je učit o přírodě v přírodě, přímo na školní zahradě.

Co se děje na zahradě

Co se děje na zahradě

Zahrada se opět pomalu chystá ke spánku, ale my ji ještě využijeme k poslednímu očesání podzimních plodů. Z odkvétajících kytiček si posbíráme semínka, abychom zjara zase mohli zaset. Zahrado, děkujeme ti za prostor, který jsi nám poskytla, hlavně v době, kdy jsme nemohli na vycházky a poskytla jsi nám bezpečný prostor pro naše hry. Jen nás mrzí, že se v této koronavirové době nemůžeme setkávat s kamarády a rodiči v tvých prostorách na společných akcích. Snad to bude na jaře lepší.

Povinné předškolní vzdělávání 2021/2022

Povinné předškolní vzdělávání 2021/2022

Na základě změn školského zákona, se pro děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, již čtvrtým rokem stává poslední rok předškolního vzdělávání povinné. Děti, které do MŠ již docházejí, automaticky přejdou do povinného režimu. Zákonní zástupci dětí, které dosud do MŠ nedocházejí, mají povinnost tyto děti do MŠ přihlásit. Povinné vzdělávání v MŠ Broumov probíhá ve školních dnech od 8:00 do 12:00 hodin.

Akce ve školním roce 2021/2022

Akce ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, vzhledem k doporučením MŠMT, budou probíhat v MŠ akce, kde se budou setkávat pouze děti z jedné budovy. To znamená, že se nebudou setkávat děti z jednotlivých pracovišť a samozřejmě už vůbec ne s ostatními mateřskými školami. Kulturní programy budou probíhat vždy na jednotlivých pracovištích pro samostatnou budovu nebo si dojdeme do klubu ROK na loutkové divadlo, kde také budou děti pouze z jednoho pracoviště, případně na jiná místa, ale opět pouze z jednoho pracoviště. Věříme, že děti nebudou ochuzeny o pestrý program ve školkách, a snad se nám podaří vše zvládnout.

Rozvoj matematické gramotnosti u dětí na zahradě MŠ

Rozvoj matematické gramotnosti u dětí na zahradě MŠ

Mnoho druhů nasbíraných přírodnin nás přimělo ke spolupráci se žáky 3. třídy ZŠ Masarykovy, které jsme pozvali na zahradu k učení hrou v oblasti komunikačních a matematických dovedností. Zdařilý projekt by děti rády zopakovaly.

Sázení stromů a keřů

Sázení stromů a keřů

Letos proměňujeme školní zahradu podle nového projektu s dopomocí rodičů, dětí, zaměstnanců i žáků ZŠ. Těšíme se z nových záhonů a mlatových cestiček, které nám umožní lepší pobyt na zahradě i za horšího počasí. Letos jsme si zasázeli i ovocné keře a budeme se těšit na příští léto a podzim, že si pochutnáme na rybízu a angreštu, který nám poroste u nového plotu. Vše na zahradě budeme hezky pozorovat, abychom věděli, jak to v přírodě chodí po celý jeden rok. Teď už brzy zahradu uspíme a budeme ji přát sladký spánek a hezké jarní probuzení. Děkujeme za pomoc při revitalizaci, sázení ovocných stromů a keřů, setí trávy a péči o ně. Fota najdete ve fotogalerii.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov