Banner

Masarykova

Historie Historie:
Advent v naší školce

Advent v naší školce

Vážení rodiče, adventní oslavy probíhají ve všech našich činnostech během celého dne, vzhledem k situaci se našich akcí nemůžete zúčastnit, proto jsme některé zaznamenali na fotografiích, které najdete ve fotogalerii a krátká videa zasíláme na Vaše e-mail adresy přes www.uschovna.cz. Jitka Ducháčová

Fotogragování

Fotogragování

Ve středu 20. října proběhlo v naší školce fotografování všech dětí společností Photodienst. Fotografovaly se děti společně i se sourozenci. Rodiče si rozmyslí, zda si fotografie koupí nabo ne.

Se Sokolem do života

Se Sokolem do života

Ve školním roce 2021/2022 pokračujeme v celorepublikovém projektu v Se Sokolem do života v rámci tohoto projektu si budou všechny děti zlepšovat tělesnou kondici. Každé dítě v MŠ narozené do termínu 31. 12. 2018 dostane dva sešitky, kde si bude domalovávat splněné úkoly ze cvičení s jednotlivými zvířátky. S nimi tedy bude plnit sportovní disciplíny. Poplatek za sportovní sešitek a celoroční činnost činí pro 1 dítě 20,- Kč. Prosíme, uhraďte ve své školce.

Informace o přijetí dětí do MŠ Broumov

Informace o přijetí dětí do MŠ Broumov

pro školní rok 2021/2022, najdete pod pracovištěm Příčná 227 (ředitelství MŠ Broumov) po rozkliknutí rolety s nápisem VÝVĚSKA. Přijaté děti jsou uvedeny pod registračním číslem a ve sloupečku pod pracovištěm, do kterého bylo vaše dítě umístěno.

Oslava Dne dětí v úterý 1.června

Oslava Dne dětí v úterý 1.června

Letošní Den dětí jsme oslalili dětským karnevalem. Děti i paní učitelky přišly již ráno v maskách a společně jsme si užily karnevalové veselí po celé dopoledne ve školce i na zahradě MŠ. Fota najdete ve fotogalerii.

Lesní zahrada aneb Regenerace školní zahrady Masarykova

Lesní zahrada aneb Regenerace školní zahrady Masarykova

Máme rádi podzim na naší zahradě. Proč? Protože nás baví barvy a láká nás za nimi pospíchat ven na školní zahradu. Využíváme ji úplně celou, Učíme se ji vnímat všemi smysly, sbíráme houby v lesíku i na louce, pozorujeme suché luční květy, jejich semínka, spadané jehličí stromů, sbíráme kaštany, bukvice, ovoce, barevné listí nejen pro zábavu, ale pro výtvarné činnosti a hry. Ale podzim není jen zábava, jsou to zahradní i zahradnické práce. Na záhonech odklízíme suché odkvetlé rostliny, uchováváme semínka na jarní výsev, záhony ryjeme a chystáme je na zimní odpočinek, hrabeme listí a uklízíme. Máme hromadu zahradního odpadu. Co sním? Do popelnice!!! To ne!!! Je to odpad? Je to bioodpad! Ale to už vysvětlují paní učitelky. Děti, založíme si kompost v nových dřevěných kompostérech. Naučíme se kompostování a vyrobené hnojivo budeme používat k pěstování ovoce, zeleniny a zahradních květin zase na jaře. Naše aktivity jsou založeny na principech zážitkové a přírodní pedagogiky Máme rádi podzim. a jsou interaktivní. Zkušenosti nám říkají, že nejlepší je učit o přírodě v přírodě, přímo na školní zahradě.

Co se děje na zahradě

Co se děje na zahradě

Zahrada se opět pomalu chystá ke spánku, ale my ji ještě využijeme k poslednímu očesání podzimních plodů. Z odkvétajících kytiček si posbíráme semínka, abychom zjara zase mohli zaset. Zahrado, děkujeme ti za prostor, který jsi nám poskytla, hlavně v době, kdy jsme nemohli na vycházky a poskytla jsi nám bezpečný prostor pro naše hry. Jen nás mrzí, že se v této koronavirové době nemůžeme setkávat s kamarády a rodiči v tvých prostorách na společných akcích. Snad to bude na jaře lepší.

Povinné předškolní vzdělávání 2021/2022

Povinné předškolní vzdělávání 2021/2022

Na základě změn školského zákona, se pro děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, již čtvrtým rokem stává poslední rok předškolního vzdělávání povinné. Děti, které do MŠ již docházejí, automaticky přejdou do povinného režimu. Zákonní zástupci dětí, které dosud do MŠ nedocházejí, mají povinnost tyto děti do MŠ přihlásit. Povinné vzdělávání v MŠ Broumov probíhá ve školních dnech od 8:00 do 12:00 hodin.

Akce ve školním roce 2021/2022

Akce ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, vzhledem k doporučením MŠMT, budou probíhat v MŠ akce, kde se budou setkávat pouze děti z jedné budovy. To znamená, že se nebudou setkávat děti z jednotlivých pracovišť a samozřejmě už vůbec ne s ostatními mateřskými školami. Kulturní programy budou probíhat vždy na jednotlivých pracovištích pro samostatnou budovu nebo si dojdeme do klubu ROK na loutkové divadlo, kde také budou děti pouze z jednoho pracoviště, případně na jiná místa, ale opět pouze z jednoho pracoviště. Věříme, že děti nebudou ochuzeny o pestrý program ve školkách, a snad se nám podaří vše zvládnout.

Rozvoj matematické gramotnosti u dětí na zahradě MŠ

Rozvoj matematické gramotnosti u dětí na zahradě MŠ

Mnoho druhů nasbíraných přírodnin nás přimělo ke spolupráci se žáky 3. třídy ZŠ Masarykovy, které jsme pozvali na zahradu k učení hrou v oblasti komunikačních a matematických dovedností. Zdařilý projekt by děti rády zopakovaly.

Sázení stromů a keřů

Sázení stromů a keřů

Letos proměňujeme školní zahradu podle nového projektu s dopomocí rodičů, dětí, zaměstnanců i žáků ZŠ. Těšíme se z nových záhonů a mlatových cestiček, které nám umožní lepší pobyt na zahradě i za horšího počasí. Letos jsme si zasázeli i ovocné keře a budeme se těšit na příští léto a podzim, že si pochutnáme na rybízu a angreštu, který nám poroste u nového plotu. Vše na zahradě budeme hezky pozorovat, abychom věděli, jak to v přírodě chodí po celý jeden rok. Teď už brzy zahradu uspíme a budeme ji přát sladký spánek a hezké jarní probuzení. Děkujeme za pomoc při revitalizaci, sázení ovocných stromů a keřů, setí trávy a péči o ně. Fota najdete ve fotogalerii.

Bruslení na kluzišti v Broumově

Bruslení na kluzišti v Broumově

Jako každý rok v zimě jsme obohatili pobyt dětí venku sportem. Zahájili jsme bruslení ve středu 30. ledna od 10,00 do 11,00 hodin. Prosíme rodiče o výbavu - brusle, přilbu, šusťákové oblečení včetně rukavic. Návštěvu kluziště budeme opakovat každou středu ve stejném čase s výjimkou jarních prázdnin. Fota najdete ve fotogalerii na těchto stánkách.

Hry dětrí s rodiči v naší školce

Hry dětrí s rodiči v naší školce

Děti i paní učitelky si užily společné hry s rodiči ve třídách naší školky. Všichni byli aktivní, vyráběli zvířátka z kaštanů, modelovali, stavěli a vypravovali o tom, jak se připravují na školu.

Dne dětí v naší školce

Dne dětí v naší školce

Roztančená zahrada s obřími bublinami, tak probíhala oslava svátku dětí s mlsáním a s radostně rozzářenýma dětskýma očima. Fota najdete ve fotogalerii.

Návštěva knihovny v Broumově

Návštěva knihovny v Broumově

Ve čtvrtek jsme navštívili městskou knihovnu, děti se seznámily s prostředím, s účelem a fungováním knihovny. Proběhla beseda na téma Česká republika a také knihovnice odpovídaly na všetečné dotazy dětí.

Školka v lese nebo lesní školka?

Školka v lese nebo lesní školka?

Sluníčko už hřeje jarně, tak proč nezačít s novou aktivitou, o které děti samy vypravují a plánují co by nejraději dělaly na zahradě školky. V hale je to bezva, na kluzišti taky, ale v lese, na louce i v sadu bude více zábavy, objevování, zkoumání i překvapení.

Jógová cvičení pro děti

Jógová cvičení pro děti

"Pojďte, děti, zveme vás ke hře na zvířátka" To je cyklus cviků nazvaných podle různých živočichů. Pro zdárný vývoj dětského těla je tu velmi důležité, že střídáme cviky statické se cviky dynamickými, motorickými.

Já si chci hrát!

Já si chci hrát!

Z naší praxe vyplývá, že rodiče kladou důraz na vzdělávání než na hru dětí. V současné době se ani nedivíme, společnost je hodně zaměřená na výkon, na úspěch a to již od útlého věku dítěte. "Pospěš, dnes jdeme na trénink, do kroužku, na cvičení"

Čteme dětem celý rok

Čteme dětem celý rok

Předpokladem čtenářské gramotnosti je radost ze čtení a vnitřní potřeba číst. V předškolním věku jde především o společné čtení, které by děti mělo těšit, obohacovat jejich fantazii a přinášet jim příjemné zážitky. Čtěte dále.

Batolata v naší školce.

Batolata v naší školce.

Dvouleté děti poprvé u nás ve školce v září 2013.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov