Banner

Masarykova

Historie Historie:
Vstup do budov  1 dítě = 1 doprovázející osoba

Vstup do budov 1 dítě = 1 doprovázející osoba

Vážení rodiče, vzhledem k novým doporučením a nařízením MŠMT, prosíme, respektujte, aby doba strávená s vaším dítětem v MŠ (šatně), byla co nejkratší. Dále vás prosíme, aby s jedním dítětem či dvěma dětmi do MŠ vstupovala pouze jedna osoba. Pokud to lze zařídit, neberte do budovy ani sourozence. 1 DÍTĚ = 1 OSOBA jako doprovod Děkujeme za pochopení.

PF 2021

PF 2021

Štěstí, zdraví, pohodu a lásku, přeje všem, vedení MŠ Broumov

Výtvarná soutěž s PEZ

Výtvarná soutěž s PEZ

30. 11. 2020 ve 12 hodin bylo ukončeno hlasování ve výtvarné soutěži PEZ. Dopadlo to velmi dobře. Díky vašim hlasům jsme získali 3. místo a odměna v podobě stavebnice Duplo a nějakého sportovního náčiní nás již nemine. Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám poslali hlas. T. Loudová

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

Nadílka proběhla v klidu a pohodě s písničkami a básničkami pro čerta, Mikuláše a andílka. Děti s napštím naslouchaly vypravování Mikuláše, s nejistotou pozorovaly chování čertíka a hlavně se těšily na dárky od nich. Fotografie najdete ve fotogalerii a krátká videa očekávejte v e-mailu v úschovně.

Adventní čas

Adventní čas

přejeme příjemné prožití adventního času, byť určitě bude zcela jiný, než jsme zvyklí. Přeje vedení MŠ Broumov

Pečení cukroví v MŠ a donáška vlastního cukroví

Pečení cukroví v MŠ a donáška vlastního cukroví

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologickým nařízením, nebudeme letos s dětmi v MŠ péct cukroví. Nás to mrzí, ale situace už je taková. Vás, prosíme také, abyste dětem, letos nedávali do MŠ cukroví na ochutnání a ani nenosili domácí výrobky pro kamarády při příležitosti svátků a narozenin. Respektujeme pouze balené výrobky pořízené v obchodech. Děkujeme za pochopení.

Lesní zahrada aneb Regenerace školní zahrady Masarykova

Lesní zahrada aneb Regenerace školní zahrady Masarykova

Máme rádi podzim na naší zahradě. Proč? Protože nás baví barvy a láká nás za nimi pospíchat ven na školní zahradu. Využíváme ji úplně celou, Učíme se ji vnímat všemi smysly, sbíráme houby v lesíku i na louce, pozorujeme suché luční květy, jejich semínka, spadané jehličí stromů, sbíráme kaštany, bukvice, ovoce, barevné listí nejen pro zábavu, ale pro výtvarné činnosti a hry. Ale podzim není jen zábava, jsou to zahradní i zahradnické práce. Na záhonech odklízíme suché odkvetlé rostliny, uchováváme semínka na jarní výsev, záhony ryjeme a chystáme je na zimní odpočinek, hrabeme listí a uklízíme. Máme hromadu zahradního odpadu. Co sním? Do popelnice!!! To ne!!! Je to odpad? Je to bioodpad! Ale to už vysvětlují paní učitelky. Děti, založíme si kompost v nových dřevěných kompostérech. Naučíme se kompostování a vyrobené hnojivo budeme používat k pěstování ovoce, zeleniny a zahradních květin zase na jaře. Naše aktivity jsou založeny na principech zážitkové a přírodní pedagogiky Máme rádi podzim. a jsou interaktivní. Zkušenosti nám říkají, že nejlepší je učit o přírodě v přírodě, přímo na školní zahradě.

Fotografování dětí ve školce

Vážení rodiče, v pátek 13. listopadu proběhlao fotografování dětí. Vánoční sady budou k prodeji až za tři týdny, pokud nebudete mít zájem, firma je dá k likvidaci.

Plavecký výcvik - listopad 2020

Plavecký výcvik - listopad 2020

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci jsou uzavřeny všechny bazény, tedy i ten v resortu VEBA. Prozatím je plavecký výcvik odložen a zatím nevíme, zda se uskuteční v náhradním termínu nebo bude zrušen. Vše ukáže až termín otevření bazénů a dohoda se společností VEBA.

Vánoční prázdniny - zavření MŠ

Vánoční prázdniny - zavření MŠ

Vážení rodiče, na všech pracovištích MŠ Broumov bude zavřeno v době vánočních prázdnin. Poslední provozní den je úterý 22. 12. 2020 a první pracovní den po prázdninách je pondělí 4. 1. 2021. Zavřeno od středy 23. 12. 2020 do pátku 1. 1. 2021. Bližší informace máte na jednotlivých pracovištích MŠ Broumov.

Žirafa Žofka

Žirafa Žofka

Žirafa Žofka - logopedické pohádky - odloženo na pátek 5. 3. 2021.

Sada opatření pro školy od 12. 10. - 23. 10. 2020

Sada opatření pro školy od 12. 10. - 23. 10. 2020

Mateřské školy nemají žádná omezení, stejný režim jako dosud. V případě nějakých omezení apod., budete informováni na vámi uvedené osobní e-mailové adresy. Opatření se mohou týkat jen některých tříd nebo pracovišť. Taťána Loudová, ředitelka MŠ Broumov

Co se děje na zahradě

Co se děje na zahradě

Zahrada se opět pomalu chystá ke spánku, ale my ji ještě využijeme k poslednímu očesání podzimních plodů. Z odkvétajících kytiček si posbíráme semínka, abychom zjara zase mohli zaset. Zahrado, děkujeme ti za prostor, který jsi nám poskytla, hlavně v době, kdy jsme nemohli na vycházky a poskytla jsi nám bezpečný prostor pro naše hry. Jen nás mrzí, že se v této koronavirové době nemůžeme setkávat s kamarády a rodiči v tvých prostorách na společných akcích. Snad to bude na jaře lepší.

Roušky od 10. 9. 2020

Roušky od 10. 9. 2020

Roušky musí mít při vstupu do budovy všichni. Povinost nosit roušky se nevztahuje na děti, které na dané pracoviště docházejí a jejich pedagogy.

Se Sokolem do života

Se Sokolem do života

Ve školním roce 2020/2021 v rámci zlepšení tělesné kondice dětí se budeme účastnit celorepublikového projektu Se Sokolem do života. Každé dítě v MŠ narozené do termínu 31. 12. 2017 dostane sešitek, kde si bude domalovávat splněné úkoly ze cvičení s jednotlivými zvířátky. S nimi tedy bude plnit sportovní disciplíny. Poplatek za sportovní sešitek a celoroční činnost činí pro 1 dítě 20,- Kč. Prosíme, uhraďte ve své školce.

Povinné předškolní vzdělávání 2020/2021

Povinné předškolní vzdělávání 2020/2021

Na základě změn školského zákona, se pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, již čtvrtým rokem stává poslední rok předškolního vzdělávání povinné. Děti, které do MŠ již docházejí, automaticky přejdou do povinného režimu. Zákonní zástupci dětí, které dosud do MŠ nedocházejí, mají povinnost tyto děti do MŠ přihlásit. Povinné vzdělávání v MŠ Broumov probíhá ve školních dnech od 8:00 do 12:00 hodin.

Akce ve školním roce 2020/2021

Akce ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, vzhledem k doporučením MŠMT, budou probíhat v MŠ akce, kde se budou setkávat pouze děti z jedné budovy. To znamená, že se nebudou setkávat děti z jednotlivých pracovišť a samozřejmě už vůbec ne s ostatními mateřskými školami. Kulturní programy budou probíhat vždy na jednotlivých pracovištích pro samostatnou budovu nebo si dojdeme do klubu ROK na loutkové divadlo, kde také budou děti pouze z jednoho pracoviště, případně na jiná místa, ale opět pouze z jednoho pracoviště. Věříme, že děti nebudou ochuzeny o pestrý program ve školkách, a snad se nám podaří vše zvládnout.

Sociální pedagog

Sociální pedagog

Mgr. Petra Muzikářová, ukončila pracovní poměr sociálního pedagoga na MŠ Broumov z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou a bohužel se nepodařilo sehnat náhradu se stejnou kvalifikací.

Plavecká výuka v MŠ

Plavecká výuka v MŠ

Doporučujeme plavání dětem předškolního věku.

Rozvoj matematické gramotnosti u dětí na zahradě MŠ

Rozvoj matematické gramotnosti u dětí na zahradě MŠ

Mnoho druhů nasbíraných přírodnin nás přimělo ke spolupráci se žáky 3. třídy ZŠ Masarykovy, které jsme pozvali na zahradu k učení hrou v oblasti komunikačních a matematických dovedností. Zdařilý projekt by děti rády zopakovaly.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov