Banner

Zájmové činnosti

Už se těším do školy

Příprava předškoláků na blížící se vstup do základní školy probíhá denně v době odpoledního odpočinku mladších dětí. Formou her a řešením pracovních listů si děti v malé skupině osvojují dovednosti, které jim pomohou zvládnout nároky základní školy. Zaměřujeme se na samostatnost a praktické činnosti - každé dítě má např. svoje pomůcky, o které se stará, po dokončení činnosti je ukládá na určené místo, dokončené pracovní listy si každý ukládá do svých desek apod. Procvičujeme také uvolňování kloubů ruky, pozornost, soustředěnost a samostatnost. Pozornost je věnována individuálním potřebám každého předškoláka. K  rozvíjení schopností a dovedností dětí využíváme - včetně nápravy řeči - iPad

Předplavecký výcvik

Od listopadu opět jezdíme každé pondělí do plaveckého bazénu v Broumově. Předplaveckého výcviku se účastní děti starší čtyř let. Počet lekcí je 10.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov