Banner

O nás

MŠ Broumov, pracoviště – Příčná 226 (Pejsek)

2 třídy s maximálním počtem dětí - 56 - od 1. 9. 2022 se kapacita pracoviště snižuje na počet dětí 49 - v MŠ jsou přítomné děti s podpůrným opatřením (PO) a děti mladší 3 let v počtu 3 děti a více.

Provozní doba MŠ: 6.00 – 16.00

Učitelky:

 • Taťána Loudová-  zástupkyně ředitelky, učitelka 4. třída  (žabičky)- tel.:734 137 142
 • Klára Hušková, Bc. -  učitelka 4. třída
 • Michaela Fajstlová Dis.- učitelka +asistent pedagoga +školní asistent 4.třída (žabičky)
 • Klára Špreňarová- učitelka 4. třída (žabičky)
 • Alena Michálková - učitelka 3. třída (ježečci)
 • Dagmar Vacková-učitelka 3.třída ( ježečci)

Provozní zaměstnanci:

 • Marcela Hofmanová - kuchařka
 • Petra Zálišová - ved. ŠJ
 • Jitka Stoklasová - pom v provozu ŠJ
 • Jana Ulrychová - pom. vých. pracovník
 • Emília Filipciková - uklízečka
 • Mária Pokorná - uklízečka, pradlena
 • Zdeněk Ratajský - školník

Toto pracoviště se nachází v zahradě s další budovou mateřské školy. Obě budovy mají společnou zahradu, dokonce někteří zaměstnanci v rámci své pracovní smlouvy přebíhají mezi oběma budovami – p. Zálišová, a p. Stoklasová, p. Ratajský.
Vzhledem k minimální vzdálenosti mezi budovami č. 226 a 227, probíhá tu asi nejtěsnější spolupráce mezi odloučenými pracovišti, spolupracujeme na výletech tak, aby byla využita kapacita autobusu, při návštěvě herců s divadélkem se obě budovy spojují, abychom ušetřili náklady na vystoupení. Je tu i nejméně komplikované slučování tříd při úsporném provozu v době vedlejších prázdnin.

Dnes jsou obě tyto budovy po rekonstrukci. Jsou kompletně od střechy až po sklepy zateplené. Máme vyměněná okna a vnější vzhled dnes konečně napovídá, že v budově se nacházejí děti. Kromě jasných barev se na budově č. 226 objevil PEJSEK. V roce 2017 byla ukončena rekonstrukce sociálních zařízeních pro děti i personál.
Většina velkých akcí, jak bylo zmíněno, probíhá na obou budovách MŠ. Na obou budovách pracují výtvarné kroužky a společně jedenkrát za 14 dní se scházejí děti při zkouškách sborečku Zvoneček. Obě školky mají ve své náplni plavecký výcvik dětí. V letošním roce opět bude plavecký výcvik probíhat v Broumově. Ve školním roce 2021/2022 vzhledem k hygienickým opatřeník kvůli COVID - 19, se mnoho akcí upravuje. Zejména ty, kde by docházelo ke spojování tříd z různých budov (pracovišť MŠ).

Logopedickou péči v budově č. 226 zajišťuje p. uč. Alena Michálková a Dagmar Vacková. Je navázána spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. Kristýnou Koláčnou. 

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov