Banner

O nás

MŠ Broumov, pracoviště – Příčná 226 (Pejsek)

2 třídy s maximálním počtem dětí - 56 - kapacita pracoviště snižuje podleaktuálního počtu dětí  s podpůrným opatřením (PO) a děti mladších 3 let .

3.třída-ježečci

4.třída - sovičky

Provozní doba MŠ: 6.00 – 16.00

Učitelky:

 • Jana Cvikýřová -  zástupkyně ředitelky, učitelka 4. třída
 • Eliška Ratajská-učitelka 4. třída
 • Petra Seidlová Dis.- učitelka 4.třída
 • Hrábková Lenka- asistent pedagoga  4.třída
 •  Anita Uždilová Bc..-učitelka 3. třída
 • Alena Michálková - učitelka 3. třída
 • Taťána Loudová- školní asistent
 • Kučerová Petra- chůva

Provozní zaměstnanci:

 • Marcela Hofmanová - kuchařka
 • Petra Zálišová - ved. ŠJ
 • Jitka Stoklasová - pom v provozu ŠJ
 • Emília Filipciková - uklízečka
 • Mária Pokorná - uklízečka, pradlena
 • Petr Pešout - školník

Toto pracoviště se nachází v zahradě s další budovou mateřské školy. Obě budovy mají společnou zahradu, dokonce někteří zaměstnanci v rámci své pracovní smlouvy přebíhají mezi oběma budovami – p. Zálišová, a p. Stoklasová, p. Pešout.
Vzhledem k minimální vzdálenosti mezi budovami č. 226 a 227, probíhá tu asi nejtěsnější spolupráce mezi odloučenými pracovišti, spolupracujeme na výletech tak, aby byla využita kapacita autobusu, při návštěvě herců s divadélkem se obě budovy spojují, abychom ušetřili náklady na vystoupení. Je tu i nejméně komplikované slučování tříd při úsporném provozu v době vedlejších prázdnin.

Dnes jsou obě tyto budovy po rekonstrukci. Jsou kompletně od střechy až po sklepy zateplené. Máme vyměněná okna a vnější vzhled dnes konečně napovídá, že v budově se nacházejí děti. Kromě jasných barev se na budově č. 226 objevil PEJSEK. V roce 2017 byla ukončena rekonstrukce sociálních zařízeních pro děti i personál.
Většina velkých akcí, jak bylo zmíněno, probíhá na obou budovách MŠ. Na obou budovách pracují výtvarné dílny pro nejstarší děti "Malí umělci" a společně jedenkrát za 14 dní se scházejí děti při zkouškách sborečku Zvonečeku.

Logopedickou péči v budově č. 226 zajišťuje p. uč. Alena Michálková a Eliška Ratajská. Je navázána spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. Kristýnou Koláčnou. 

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov