Banner

Zájmové činnosti

Veškerá činnost v mateřské škole zajišťuje dětem široké spektrum činností, kterými během každého dne projdou.Uvedené nadstandartní aktivity slouží převážně pro předškoláky.

Sboreček "Zvoneček"

Vedou učitelky: Hana Hrubá a Petra Seidlová. Jinak v běžném školním roce se zpěváčci prezentovali na níže uvedených akcích.

  • vánoční a jarní besídky v domovech důchodců
  • výroční schůze svazu invalidů
  • představení v rámci česko-polských projektů
  • v soutěžích

Logopedická péče

Logopedickou prevenci pro děti s řečovými obtížemi zajišťují tyto  proškolené logopedické  preventistky:  Alena Michálková, Eliška Ratajská. Logopedická péče probíhá ve spolupráci s SPC Náchod - Mgr. Jakoubkovou a klinickou logopedkou Mgr. Kristýnou Koláčnou - LOGOPRIM - ordinace Broumov. 

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov