Banner

Zájmové činnosti

Pěvecký kroužek - Zvoneček

Vedou učitelky: Hana Hrubá a Eliška Ratajská. V letošním školním roce mají děti zkoušky sborečku pouze ve svých třídách. Podle situace a dalších doporučení MŠMT a hygieny, budeme uvažovat o spojení v celek asi ve 2. pololetí nebo v tomto omezení budeme pracovat celý školní rok 2020/2021. Pokud zůstanou přísná hygienická omezení po celý školní rok, tak nebude ani kde s dětmi vysupovat a předvést, co se děti naučily. Jinak v běžném školním roce se zpěváčci prezentovali na níže uvedených akcích.

  • vánoční a jarní besídky v domovech důchodců
  • výroční schůze svazu invalidů
  • představení v rámci česko-polských projektů
  • v soutěžích

Výtvarný kroužek

Vede paní učitelka Klára Špreňarová. Děti se scházejí 1x za 14 dní v odpoledních hodinách.

Logopedická péče

Logopedickou preventivní péči nabízí obě pracoviště v Příčné ulici. Logopedická prevence je zajištěna proškolenými logopedickými preventistkami (budova č. 226 - A. Michálková, Monika Gocníková, Hana Hrubá, budova č. 227 - Dagmar Vacková, Petra Zelená, Bc., Monika Gocníková. Logopedická péče probíhá ve spolupráci s SPC Náchod - Mgr. Jakoubkovou a klinickou logopedkou Mgr. Kristýnou Koláčnou - ordinace Broumov.  Těžší vady řeči se řeší s klinickou logopedkou v Broumově nebo tam, kde si rodič vybere. Je možné dohodnout i logopedickou péči u Mgr. Yvety Nemešové. 

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov