Banner

Zájmové činnosti

Veškerá činnost v mateřské škole zajišťuje dětem široké spektrum činností, kterými během každého dne projdou, tak, že zájmová činnost slouží jako doplňková činnost pro starší děti.

Výtvarný kroužek

Pod vedením paní učitelky Bc. Petry Zelené a Dagmar Vackové na budově čp. 227 - 1 x za 14 dnů

Pěvecký kroužek - Zvoneček

Vedou učitelky: Hana Hrubá a Eliška Ratajská. V letošním školním roce mají děti zkoušky sborečku pouze ve svých třídách. Podle situace a dalších doporučení MŠMT a hygieny, budeme uvažovat o spojení v celek asi ve 2. pololetí nebo v tomto omezení budeme pracovat celý školní rok 2020/2021. Pokud zůstanou přísná hygienická omezení po celý školní rok, tak nebude ani kde s dětmi vysupovat a předvést, co se děti naučily. Jinak v běžném školním roce se zpěváčci prezentovali na níže uvedených akcích.

  • vánoční a jarní besídky v domovech důchodců
  • výroční schůze svazu invalidů
  • představení v rámci česko-polských projektů
  • v soutěžích

Logopedická péče

Logopedickou preventivní péči nabízí obě pracoviště v Příčné ulici. Logopedická prevence je zajištěna proškolenými logopedickými preventistkami (budova č. 226 - A. Michálková, Monika Gocníková, Hana Hrubá, budova č. 227 - Dagmar Vacková, Petra Zelená, Bc., Monika Gocníková. Logopedická péče probíhá ve spolupráci s SPC Náchod - Mgr. Jakoubkovou a klinickou logopedkou Mgr. Kristýnou Koláčnou - ordinace Broumov.  Je možné dohodnout i logopedickou péči u Mgr. Yvety Nemešové. 

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov