Banner

Zájmové činnosti

Veškerá činnost v mateřské škole zajišťuje dětem široké spektrum činností, kterými během každého dne projdou.Uvedené nadstandartní aktivity slouží převážně pro předškoláky.

Malí umělci

Pod vedením paní učitelky Bc. Martiny Hájkové na budově čp. 227 - 1 x za 14 dnů pro vybrané  předškoláky  ( nadstandartní aktivita pro šikovné a nadané děti v oblasti výtvarných a pracovních činností

Sboreček " Zvoneček"

Vedou učitelky: Hana Hrubá a Petra Seidlová.  Jinak v běžném školním roce se zpěváčci prezentovali na níže uvedených akcích.

  • vánoční a jarní besídky v domovech důchodců
  • výroční schůze svazu invalidů
  • představení v rámci česko-polských projektů
  • v soutěžích

Logopedická péče

 Logopedickou prevenci  zajišťují tyto  proškolené logopedické  preventistky:  Monika Gocníková, Eliška Ratajská. Logopedická péče probíhá ve spolupráci s SPC Náchod - Mgr. Jakoubkovou a klinickou logopedkou Mgr. Kristýnou Koláčnou - LOGOPRIM - ordinace Broumov. 

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov