Banner

Nadstandartní aktivity:

Veškerá činnost v mateřské škole zajišťuje dětem široké spektrum činností, kterými během každého dne projdou.Uvedené nadstandartní aktivity slouží převážně pro předškoláky.

Sboreček " Zvoneček"

Vedou učitelky: Hana Hrubá a Petra Seidlová.  Děti se na společné zkoušky scházejí zhruba 1x měsíčně v odpoledních hodinách (od 15 hodin) .Ve školním školním roce se zpěváčci prezentují  na níže uvedených akcích.

  • vánoční a jarní besídky v domovech důchodců
  • výroční schůze svazu invalidů
  • akademie MŠ Broumov
  • v soutěžích

Logopedická péče

 Logopedickou prevenci  zajišťují tyto  proškolené logopedické  preventistky:  Monika Gocníková, Michaela Fajstlová. Logopedická péče probíhá ve spolupráci s SPC Náchod - Mgr. Jakoubkovou a klinickou logopedkou Mgr. Kristýnou Koláčnou - LOGOPRIM - ordinace Broumov. Logopedická péče je prováděna v průběhu celého dne v MŠ.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov