Banner

Zájmové činnosti

Veškerá činnost v mateřské škole zajišťuje dětem široké spektrum činností, kterými během každého dne projdou.Uvedené nadstandartní aktivity slouží převážně pro předškoláky.

Malí umělci

Pod vedením paní učitelky Bc. Martiny Hájkové na budově čp. 227 - 1 x za 14 dnů pro vybrané  předškoláky  ( nadstandartní aktivita pro šikovné a nadané děti v oblasti výtvarných a pracovních činností

Sboreček " Zvoneček"

Vedou učitelky: Hana Hrubá a Eliška Ratajská, Klára Špreňarová. V letošním školním rocebudou mít děti zkoušky sborečku pouze ve svých třídách. Podle situace a dalších doporučení MŠMT a hygieny, budeme uvažovat o spojení v celek asi ve 2. pololetí nebo v tomto omezení budeme pracovat celý školní rok 2021/2022. Pokud zůstanou přísná hygienická omezení po celý školní rok, tak nebude ani kde s dětmi vysupovat a předvést, co se děti naučily. Jinak v běžném školním roce se zpěváčci prezentovali na níže uvedených akcích.

  • vánoční a jarní besídky v domovech důchodců
  • výroční schůze svazu invalidů
  • představení v rámci česko-polských projektů
  • v soutěžích

Logopedická péče

 Logopedickou prevenci  zajišťují tyto  proškolené logopedické  preventistky:  Monika Gocníková, Hana Hrubá, Bc. Klára Hušková. Logopedická péče probíhá ve spolupráci s SPC Náchod - Mgr. Jakoubkovou a klinickou logopedkou Mgr. Kristýnou Koláčnou - LOGOPRIM - ordinace Broumov. 

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov