Banner

O nás

B R O U M O V Á Č E K

"HRAJEME SI OD JARA DO ZIMY"

MŠ, Masarykova 233, Broumov 550 01

Naše mateřská škola Masarykova se nachází jednopatrové budově stojící u hlavní silnice. Provozovatelem je Město Broumov, je zde zaměstnáno 6 učitelek a 4 provozní zaměstnanci. Podle kroniky počátky provozu mateřské školy sahají do roku 1945. Školní rok byl zahájen 3.září a bylo zde zapsáno 35 dětí.

V krásné budově a v neméně krásné školní zahradě, která ji obklopuje, dnes můžeme nabídnout pomoc i handicapovaným dětem, jsme připravené pracovat s dětmi ze sociálně slabých a sociokulturně znevýhodněných rodin, s dětmi dvouletými i s dětmi mimořádně nadanými.
Záměrem naší mateřské školy je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přirozenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené.
Velkou péči věnujme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Tradicí je několikaletá spolupráce s okolními ZŠ, MŠ, se speciálně pedagogickými centry, psychology, logopedy a lékaři.

MŠ Broumov, pracoviště – Masarykova 233

3 třídy s max. počtem dětí 71

Provozní doba MŠ: 6:00 – 16:00

 • Zástupkyně ředitelky:
 • Jitka Ducháčová
 • Učitelky:
 • Tereza Součková- učitelka 1.třída
 • Bc. Petra Zelená, Bc.- učitelka 1.třída
 • Markéta Světlíková- učitelka 2.třída
 • Lenka Romanová- učitelka 2.třída
 • Renata Hlavatovičová- učitelka 3.třída
 • Marie Prchalová-asistent pedagoga 3.třída
 • Ducháčová Jitka- zástupkyně ředitelky 3. třída
 • Provozní zaměstnanci:
 • Renata Vančáková- hl. kuchařka
 • Monika Hornychová, uklízečka
 • Dagmar Fischerová - uklízečka, pracovnice provozu ŠJ
 • Ing.Kateřina Hamerská, vedoucí školní jídelny, pomocnice provozu ŠJ
 • Petr Pešout, školník
 • Kučerová Lenka- pomocný výchovný pracovník-chůva-1.třída

Hra na flétnu. Řečovou výchovu. Námětové a smyslové hry v lese, v sadu i na louce. Cvičení předškoláků ve sportovní hale na Spořilově, v zimním období bruslení na kluzišti.

Logopedickou péči zajišťuje p. Jitka Ducháčová, Markéta Světlíková a Bc. Petra Zelená ve spolupráci s klinickou logopedkou Mgr. Kristýnou Koláčnou.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov