Banner

Vývěska

Informace pro rodiče a veřejnost:

Výše záloh na listopad 2021

https://www.skolkabroumov.cz/userfiles/platby-zalohy.docx

Změna výše stravného od 1.9.2021

https://www.skolkabroumov.cz/userfiles/informace-sj-zmena-od-01-09-2021-.docx

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ Broumov pro školní rok 2021/2022

Dokument ke stažení (.doc)

Informace k zápisu do MŠ

Informace k zápisu (.doc)

Zápis do MŠ (.doc)

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Broumov

  • tato kritéria platí pro přijímání dětí do MŠ Broumov v době zápisu a dále po celý školní rok 2021/2022

 Dokument ke stažení (.doc)

Přihláška do MŠ Broumov

Zde najdete přihlášku do MŠ Broumov. Přihláška má 2 části. První část je samotná přihláška s informací, co si máte přinést k zápisu do MŠ. Druhá část je nazvaná Příloha č. 1 - tuto část vám potvrdí dětský lékař vašeho dítěte. Přílohu č. 1 nemusí mít dítě, které si bude plnit povinné předškolní vzdělávání. 

Dokument ke stažení (.doc)

Schéma povinného očkování - nutné  pro přijetí do MŠ

Dokument ke stažení (.pdf)

Školní řád MŠ Broumov od 1. 9. 2018

Dokument ke stažení (.pdf) 

Nařízení ředitelky MŠ č. 14

  • zde najdete informace o výši školného, termíny plateb, informace ke snížení či prominutí úplaty.

Dokument ke stažení (.doc)

Přihláška ke školnímu stravování

Zde si můžete stáhnout tiskopis Přihláška ke školnímu stravování, který musíte odevzdat vedoucí ŠJ při zahájení docházky do MŠ.

Dokument ke stažení (.doc)

Vnitřní řád školní jídelny Příčná 226 a 227

  • informace k odhlašování a přihlašování stravy, kontakty k odhlašování a další důležité informace spojené se stravováním vašich dětí

Dokument ke stažení (.doc)

Co potřebuje dítě do MŠ

Zde najdete, co dítě potřebuje k pobytu v mateřské škole.

Dokument ke stažení (.doc)

Tiskopis - Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání

Zde si můžete stáhnout tiskopis, kterým požádáte o uvolnění vašeho dítěte z předškolního vzdělávání. Týká se pouze dětí, které si plní povinné předškolní vzdělávání.

Dokument ke stažení (.doc)

Tiskopis - Žádost o prominutí úplaty

Zde si můžete stáhnou žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání.

Dokument ke stažení (.doc)

Tiskopis - Žádost o snížení úplaty

Zde si můžete stáhnout tiskopis ke snížení úplaty.

Dokument ke stažení (.doc)

Tiskopis - Žádost o přeložení na jiné pracoviště

Tiskopis - přeložení dítěte na jiné pracoviště v rámci MŠ Broumov. Odevzdat na ředitelství MŠ do 10. 5. příslušného školního roku. Přeložení bude provedeno k novému školnímu roku. Během roku může dojít k přeložení dítěte pouze v závažných případech a volné kapacity na požadovaném pracovišti.

Dokument ke stažení (.doc)

Tiskopis - Žádost o ukončení předškolního vzdělávání

Zde najdete tiskopis, kterým oznamujete ukončení docházky do MŠ

Dokument ke stažení (.doc)

Tiskopis povolení inkasa k účtu MŠ

Dokument ke stažení (.doc)

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov