Banner

Vývěska

  • Výše záloh na říjen 2023:

https://www.skolkabroumov.cz/userfiles/platby-zalohy-2023.docx

  • Změna výše stravného od 1.9.2021

https://www.skolkabroumov.cz/userfiles/informace-sj-zmena-od-01-09-2021-.docx

  • Vnitřní řád školní jídelny Příčná 226 a 227-informace k odhlašování a přihlašování stravy, kontakty k odhlašování a další důležité informace spojené se stravováním vašich dětíí
  • Tiskopis - Žádost o prominutí úplaty-Zde si můžete stáhnou žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání.
Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov