Banner

O naší škole - ředitelství MŠ

 MATEŘSKÁ ŠKOLA BROUMOV, Příčná 227, 550 01 Broumov (ředitelství) KOČIČKA

2 třídy s maximálním počtem dětí - 56 -  kapacita pracoviště snižuje podleaktuálního počtu dětí  s podpůrným opatřením (PO) a děti mladších 3 let .

1.třída- medvídci

2.třída- motýlci

Provozní doba MŠ: 6.30 – 16.00

Učitelky:

 • Hana Hrubá - ředitelka, 2. třída
 • Monika Gocníková - učitelka - 2. třída
 • Petra Seidlová  Dis-učitelka 2. třída
 • Petra Ehlová-  asistent pedagoga - 2. třída
 • Michaela Fajstlová, DiS.-učitelka -1. třída
 • Martina Hájková ,Bc. - učitelka - 1. třída

Provozní zaměstnanci:

 • Hana Buchtová, hl. účetní
 • Petra Zálišová, ved. ŠJ 
 • Monika Renčínová,kuchařka
 • Jitka Stoklasová, pom ve ŠJ
 • Jana Šípková, uklízečka
 • Kateřina Buchtová, uklízečka
 • Petr Pešout, školník

Logopedická péče na budově Příčná 227 je zajištěna p. učitelkou Michaelou Fajstlovou DiS.  a Monikou Gocníkovou. Je navázána spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. Kristýnou Koláčnou. V případě potřeby spolupracujeme i se Speciálním pedagogickým centrem (SPC) v Náchodě a Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) v Náchodě.

Toto pracoviště se nachází v zahradě s další budovou mateřské školy. Obě budovy mají společnou zahradu,  někteří zaměstnanci mají  pracovní smlouvu na obě budovy-  p. Zálišová, p. Stoklasová, p. Pešout..
Vzhledem k minimální vzdálenosti mezi budovami č. 226 a 227, probíhá tu asi nejtěsnější spolupráce mezi odloučenými pracovišti, spolupracujeme na výletech tak, aby byla využita kapacita autobusu, při návštěvě herců s divadélkem se obě budovy spojují, abychom ušetřili náklady na vystoupení. Je tu i nejméně komplikované slučování tříd při úsporném provozu v době vedlejších prázdnin. 

Dnes jsou obě tyto budovy již několik let po rekonstrukci. Jsou kompletně od střechy až po sklepy zateplené. Máme vyměněná okna a vnější vzhled dnes konečně napovídá, že v budově se nacházejí děti. Kromě jasných barev se na naší budově objevila KOČIČKA. Na obou pracovištích již proběhla rekonstrukce sociálních zařízení pro děti i personál, celkově bylo vše dokončeno v roce 2017. Většina velkých akcí probíhá na obou budovách MŠ. 

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov