Banner

O naší škole - ředitelství MŠ

 MATEŘSKÁ ŠKOLA BROUMOV, Příčná 227, 550 01 Broumov (ředitelství) KOČIČKA

2 třídy s maximálním počtem dětí - 56 -  kapacita pracoviště snižuje podleaktuálního počtu dětí  s podpůrným opatřením (PO) a děti mladších 3 let .

1.třída- medvídci

2.třída- motýlci

Provozní doba MŠ: 6.30 – 16.00

Učitelky:

 • Hana Hrubá - ředitelka, 2. třída
 • Monika Gocníková - učitelka - 2. třída
 • Petra Seidlová  Dis-učitelka 2. třída
 • Petra Ehlová-  asistent pedagoga - 2. třída
 • Michaela Fajstlová, DiS.-učitelka -1. třída
 • Martina Hájková ,Bc. - učitelka - 1. třída

Provozní zaměstnanci:

 • Hana Buchtová, hl. účetní
 • Petra Zálišová, ved. ŠJ 
 • Monika Renčínová,kuchařka
 • Jitka Stoklasová, pom ve ŠJ
 • Jana Šípková, uklízečka
 • Kateřina Buchtová, uklízečka
 • Petr Pešout, školník

Logopedická péče na budově Příčná 227 je zajištěna p. učitelkou Michaelou Fajstlovou DiS.  a Monikou Gocníkovou. Je navázána spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. Kristýnou Koláčnou. V případě potřeby spolupracujeme i se Speciálním pedagogickým centrem (SPC) v Náchodě a Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) v Náchodě.

Toto pracoviště se nachází v zahradě s další budovou mateřské školy. Obě budovy mají společnou zahradu,  někteří zaměstnanci mají  pracovní smlouvu na obě budovy-  p. Zálišová, p. Stoklasová, p. Pešout..
Vzhledem k minimální vzdálenosti mezi budovami č. 226 a 227, probíhá tu asi nejtěsnější spolupráce mezi odloučenými pracovišti, spolupracujeme na výletech tak, aby byla využita kapacita autobusu, při návštěvě herců s divadélkem se obě budovy spojují, abychom ušetřili náklady na vystoupení. Je tu i nejméně komplikované slučování tříd při úsporném provozu v době vedlejších prázdnin. 

Dnes jsou obě tyto budovy již několik let po rekonstrukci. Jsou kompletně od střechy až po sklepy zateplené. Máme vyměněná okna a vnější vzhled dnes konečně napovídá, že v budově se nacházejí děti. Kromě jasných barev se na naší budově objevila KOČIČKA. Na obou pracovištích již proběhla rekonstrukce sociálních zařízení pro děti i personál, celkově bylo vše dokončeno v roce 2017. Většina velkých akcí probíhá na obou budovách MŠ. Na obou budovách pracují výtvarné dílny pro nejstaší děti " Malí umělci" a společně jedenkrát za 14 dní se scházejí děti při zkouškách sborečku Zvonečku. Obě školky mají do školního vzdělávacího programu také zařazen plavecký výcvik.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov