Banner

Příčná 226 - Pejsek

Historie Historie:
Roušky od 10. 9. 2020

Roušky od 10. 9. 2020

Roušky musí mít při vstupu do budovy všichni. Povinost nosit roušky se nevztahuje na děti, které na dané pracoviště docházejí a jejich pedagogy.

Se Sokolem do života

Se Sokolem do života

Ve školním roce 2020/2021 v rámci zlepšení tělesné kondice dětí se budeme účastnit celorepublikového projektu Se Sokolem do života. Každé dítě v MŠ narozené do termínu 31. 12. 2017 dostane sešitek, kde si bude domalovávat splněné úkoly ze cvičení s jednotlivými zvířátky. S nimi tedy bude plnit sportovní disciplíny. Poplatek za sportovní sešitek a celoroční činnost činí pro 1 dítě 20,- Kč. Prosíme, uhraďte ve své školce.

Logopedické depistáže v září 2020

Logopedické depistáže v září 2020

Během měsíce září proběhnou na všech pracovištích logopedická vyšetření dětí. Vyšetření dětí provede Mgr. Kristýna Koláčná, která zastřešuje práci logopedických preventistek na jednotlivých pracovištích. Tohoto šetření by se měly účastnit děti, u kterých je potřeba provést kontrolní vyšetření po 12 měsících a děti, které budou vyšetřeny nově. Nové děti vytipují na jednotlivých pracovištích logopedické preventistky (paní učitelky s potřebným vzděláním). Budete včas informováni o termínech vyšetření na jednotlivých pracovištích. Pokud nebude mít dítě potřebný doklad o tomto vyšetření, paní učitelky - preventistky, nemohou s dětmi systematicky vést logopedickou prevenci v rámci MŠ. Pokud vám bude doporučeno, aby dítě pracovalo ještě s klinickým logopedem, protože se jedná o větší nedostatky ve výslovnosti než je schopen zvládnout sám rodič ve spolupráci s MŠ, můžete si domluvit další péči s Mgr. Koláčnou, případně s jiným klinickým logopedem. Je to stejné jako s výběrem lékaře. Pokud budete chtít být přítomni u depistáží, dohodněte se s paní učitelkou na vhodném časovém intervalu, kdy bude vyšetřeno vaše dítě.

Povinné předškolní vzdělávání 2020/2021

Povinné předškolní vzdělávání 2020/2021

Na základě změn školského zákona, se pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, již čtvrtým rokem stává poslední rok předškolního vzdělávání povinné. Děti, které do MŠ již docházejí, automaticky přejdou do povinného režimu. Zákonní zástupci dětí, které dosud do MŠ nedocházejí, mají povinnost tyto děti do MŠ přihlásit. Povinné vzdělávání v MŠ Broumov probíhá ve školních dnech od 8:00 do 12:00 hodin.

Akce ve školním roce 2020/2021

Akce ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, vzhledem k doporučením MŠMT, budou probíhat v MŠ akce, kde se budou setkávat pouze děti z jedné budovy. To znamená, že se nebudou setkávat děti z jednotlivých pracovišť a samozřejmě už vůbec ne s ostatními mateřskými školami. Kulturní programy budou probíhat vždy na jednotlivých pracovištích pro samostatnou budovu nebo si dojdeme do klubu ROK na loutkové divadlo, kde také budou děti pouze z jednoho pracoviště, případně na jiná místa, ale opět pouze z jednoho pracoviště. Věříme, že děti nebudou ochuzeny o pestrý program ve školkách, a snad se nám podaří vše zvládnout.

Sociální pedagog

Sociální pedagog

Mgr. Petra Muzikářová, ukončila pracovní poměr sociálního pedagoga na MŠ Broumov z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou a bohužel se nepodařilo sehnat náhradu se stejnou kvalifikací.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov