Banner

Příčná 226 - Pejsek

Historie Historie:

FOTOGRAFOVÁNÍ

V pondělí 8.11.2021 dopoledne proběhne ve školce fotografování dětí. Kdo máte zájem, nahlaste prosím u paní učitelky ve třídě. Cena souboru 10 kusů různých fotografií bude 240,-

SCHŮZKA S RODIČI DĚTÍ ZE 2.TŘÍDY KRTEČKŮ A 4.TŘÍDY ŽABIČEK OHLEDNĚ PLAVÁNÍ

Ve čtvrtek 4.11.2021 od 15:15 hodin se koná schůzka s rodiči dětí, které budou navštěvovat plavání. Pokud počasí dovolí, uskuteční se schůzka venku na zahradě. Pokud bude pršet, krátká schůzka bude v jednotlivých třídách s nutností použití ochranných prostředků a rozestupů Budou zde předány všechny podrobné informace k plavání.

Se Sokolem do života

Se Sokolem do života

Ve školním roce 2021/2022 pokračujeme v celorepublikovém projektu v Se Sokolem do života v rámci tohoto projektu si budou všechny děti zlepšovat tělesnou kondici. Každé dítě v MŠ narozené do termínu 31. 12. 2018 dostane dva sešitky, kde si bude domalovávat splněné úkoly ze cvičení s jednotlivými zvířátky. S nimi tedy bude plnit sportovní disciplíny. Poplatek za sportovní sešitek a celoroční činnost činí pro 1 dítě 20,- Kč. Prosíme, uhraďte ve své školce.

Informace o přijetí dětí do MŠ Broumov

Informace o přijetí dětí do MŠ Broumov

pro školní rok 2021/2022, najdete pod pracovištěm Příčná 227 (ředitelství MŠ Broumov) po rozkliknutí rolety s nápisem VÝVĚSKA. Přijaté děti jsou uvedeny pod registračním číslem a ve sloupečku pod pracovištěm, do kterého bylo vaše dítě umístěno.

Povinné předškolní vzdělávání 2021/2022

Povinné předškolní vzdělávání 2021/2022

Na základě změn školského zákona, se pro děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, již čtvrtým rokem stává poslední rok předškolního vzdělávání povinné. Děti, které do MŠ již docházejí, automaticky přejdou do povinného režimu. Zákonní zástupci dětí, které dosud do MŠ nedocházejí, mají povinnost tyto děti do MŠ přihlásit. Povinné vzdělávání v MŠ Broumov probíhá ve školních dnech od 8:00 do 12:00 hodin.

Akce ve školním roce 2021/2022

Akce ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, vzhledem k doporučením MŠMT, budou probíhat v MŠ akce, kde se budou setkávat pouze děti z jedné budovy. To znamená, že se nebudou setkávat děti z jednotlivých pracovišť a samozřejmě už vůbec ne s ostatními mateřskými školami. Kulturní programy budou probíhat vždy na jednotlivých pracovištích pro samostatnou budovu nebo si dojdeme do klubu ROK na loutkové divadlo, kde také budou děti pouze z jednoho pracoviště, případně na jiná místa, ale opět pouze z jednoho pracoviště. Věříme, že děti nebudou ochuzeny o pestrý program ve školkách, a snad se nám podaří vše zvládnout.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov