Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Čarodějnický rej 2019

Velký slet čarodějů a čarodějnic s opékáním, tancováním a s bohatým programem v úterý 30. dubna se vydařil. Již ráno přišly děti v převleku, pak jsme se přemístili na zahradu školky a v oslavách jsme pokračovali až do oběda.

Čarodějnický rej  2019

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání