Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Den matek v MŠ

Oslavy svátku maminek jsme si užili ve školce rozmanitými činnostmi, které si děti vybraly : hry Na obchod, Na rodinu, Na dopravu, skládanky, konstruktivní stavby, písně a básně o maminkách, tanečky s hudbou a se zpěvem. Foto najdete ve fotogalerii.

Den matek v MŠ

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání