Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Informace pro rodiče - koronavirus

Informace pro rodiče dětí, které se měly účastnit akce Vítání občánků - akce zrušena, týká se dětí z MŠ Masarykova. Ruší se Velikonoční jarmark na náměstí (27. 3.) - akce byla pro všechna pracoviště MŠ Broumov. Dále se na pracovištích v Příčné 226, 227 ruší Velikonoční tvoření s rodiči.

Informace pro rodiče - koronavirus

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání