Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Nové informace z MŠ

Informace pro rodiče - od pondělí 25. 5. 2020 – děti mohou již ráno vstupovat do budovy bez roušek. Prosíme, aby jednu čistou roušku měly děti v batůžku, aby v případě potřeby mohla být použita – výskyt některých z příznaků onemocnění u vašeho nebo cizího dítěte, zaměstnance. Děkujeme. Od pondělí 1. 6. 2020 budou již děti rozděleny do svých budov (Příčná - pejsek a kočička, Cihlářská) a rodiče budou moci vstupovat do budov. Prosíme rodiče, aby se s dětmi v šatnách zdržovali jen po nezbytnou dobu a budovu co nejrychleji opustili. Děkujeme. Prosíme rodiče, kteří ještě nepodali na pracoviště informaci, kdy jejich dítě nejpravděpodobněji nastoupí do MŠ, aby tak učinil. Opět děkujeme. Loudová

Nové informace z MŠ

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání