Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Oznámení pro rodiče

Z důvodů vypnutí elektrického proudu v úterý 10. března bude mateřská škola uzavřena. V tomto týdnu jsou jarní prázdniny, prosíme rodiče, nechte si děti doma, v nutném případě mohou navštívit MŠ Příčná 226, 227. Děkujeme za pochopení.

Oznámení pro rodiče

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání