Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Plavecká výuka v MŠ

Doporučujeme plavání dětem předškolního věku.

Plavecká výuka v MŠ

Doporučujeme plavání dětem předškolního věku.

Každoročně  navštěvujeme s dětmi plavecký bazén, v posledních letech s odbornou výukou plavání.  Pro předškolní děti má plavání velký přínos v oblasti fyzické i psychické, je přínosem psychologickým a sociálním. Rozvíjí nové pohybové dovednosti,  posiluje svaly, klouby, páteř, příznivě ovlivňuje dýchací a termoregulační systém, posiluje srdce i krevní oběh. Zvyšuje odolnost celého organismu i zdravotní stav dětí,  podporuje chuť k jídlu, upravuje spánek dětí, odstraňuje i nedostatky v držení těla a chrání životy dětí před utonutím.

Podle našich zkušeností je důležité, aby nácvik plavání děti hlavně bavil, byl pro ně nenucenou formou rekreace, zpestřením, na které se budou těšit. Vypozorovali jsme, že se u dětí  začíná projevovat altruistické chování a empatie, vytvářejí si dětská přátelství a sebeúctu. Získávají mnoho motorických dovedností v daném čase se dokáže samostatně převléknout, rozvázat, zavázat, zapnout, dbá na své osobní věci.

Když přečteme z dětských očí radost z pohybu, hluboké citové prožitky z cíleně stráveného dopoledne, to vyvolává spokojenost z dobře odvedené práce.

 


Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání