Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Prázdniny 2020

Ve středu 1. 7. 2020 začínají letní prázdniny a MŠ Broumov najíždí na prázdninový provoz. Provoz zahajuje pracoviště v Cihlářské a dále podle rozpisu, který najdete níže v článcích se stejným obrázkem. Prosíme rodiče, aby děti, které přihlásili na prázdniny, v případě zrušení docházky, včas omlouvali. Děkujeme. Provoz na jednotlivých pracovištích bude obnoven v pondělí 24. 8. 2020.

Prázdniny 2020

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání