Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Provoz v MŠ Broumov

Prosíme rodiče dětí, kteří mají možnost si ponechat děti doma - nepracující rodiče, maminky na MD, aby tak učinili, aby koncentrace dětí na pracovišti byla co nejmenší. O dalším postupu - po schůzce se zřizovatelem - vás budu informovat prostřednictvím těchto stránek. V případě, že by došlo k uzavření MŠ Broumov, obdržíte tuto nemilou informaci prostřednicvím SMS. Taťána Loudová, ředitelka MŠ Broumov

Provoz v MŠ Broumov

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání