Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Roušky v MŠ od 1. 7. 2020

Od 1. 7. 2020 mohou již rodiče a jiné osoby, kteří vstupují do budov MŠ Broumov, vstupovat bez zakrytí nosu a úst. Desinfekce rukou je stále k dispozici u vchodu. Nadále platí, že do budov MŠ Broumov mají zákaz vstupu osoby, které nejsou zcela zdravé a nebo přišly do kontaktu s osobou s COVID - 19.

Roušky v MŠ od 1. 7. 2020

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání