Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Úprava školného

Od 1. 3. 2020 byla schválena úprava u placení školného. Úprava platí prozatím na měsíc březen a duben 2020, dále se uvidí podle situace kolem koronavirové epidemie. Kdo již platil na duben, bude mu vše vráceno ve vyúčtování za leden - duben 2020. Kdo nebude docházet do MŠ v dubnu, zálohu nemusí hradit. S tím, komu se strhává platba inkasem, se již p. Buchtová - účetní, domlouvala telefonicky. Po rozkliknutí nadpisu získáte bližší informace.

Úprava školného

Pokyn ředitelky MŠ č. 14

 

DODATEK

 

Ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

Tento dodatek k pokynu ředitelky MŠ č. 14 platí zpětně od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2020, případně po dobu dalších omezení vzhledem ke koronavirové epidemii v ČR.

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání se upravuje takto:

 

1. Děti s povinným předškolním vzděláváním školné nehradí – platí trvale

 

2. Březen 2020 – děti, u nichž byla docházka do MŠ pouze do 6. 3. 2020 (do jarních

prázdnin), platí za březen úplatu ve výši 125,- Kč

 

Březen 2020 – děti, u nichž byla docházka do MŠ po 9. 3. 2020 alespooň jeden den, platí

za březen úplatu ve standardní výši 250,- Kč.

 

3. Duben 2020 – děti, u kterých v dubnu bude docházka do MŠ nulová, školné neplatí.

 

Duben 2020 – děti, které v měsíci dubnu budou do MŠ docházet – počet dnů nerozhoduje,

školné bude činit standardně 250,- Kč.

 

Snížení školného nebo jeho prominutí bude provedeno automaticky v uvedené výši, bez nutnosti o prominutí nebo snížení, podávat žádost.

 

 

 

 

V Broumově dne 25. 3. 2020 Taťána Loudová, ředitelka MŠ Broumov

 

 

 


Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání