Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Vánoce u naší školce

Zdobíme stromeček, zdobí i dědeček. Na špičce hvězdička, zdobí i babička.

Vánoce u naší školce

Radostný, tajemný, plný očekávání a překvapení byl poslední měsíc v roce.

Jak moc jsme se na něj těšili, tak rychle nám uběhl. Byl naplněn zdobením tříd, pečením cukroví,

Návštěvou divadla i kostela se zpíváním  vánočních koled.

Jak byly děti plné hlubokých citových prožitků, chtěly se s nimi podělit se svými rodiči, které

pozvaly do školky a společně,  velmi aktivně spolupracovali na zdobení vánočního stromečku.

Odměnou jim bylo vystoupení s básničkami a koledami.

Velmi milou povinností bylo též vystříhat, nalepit a předat přáníčka při setkání s bývalými zaměstnanci naší školky.

 


Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání