Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Zápis dětí do základní školy - duben 2020

Podrobné informace k zápisu dětí do základní školy pro školní rok 2020/2021 získáte na webových stránkách Města Broumova www.broumov-mesto.cz nebo přímo na webových stránkách školy, kterou jste si pro zápis svého dítěte vybrali. Taťána Loudová, řed. MŠ Broumov

Zápis dětí do základní školy - duben 2020

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání