Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Zápis do MŠ a očkování

Při zápisu do MŠ letos neodevzdáváte 2. díl přihlášky, kde vám lékař potvrzuje očkování. Letos dokládáte pouze kopii očkovacího průkazu - tu část, kde jsou záznamy o očkování - napište na kopii jméno dítěte a přiložte čestné prohlášení o očkování vašeho dítěte. Doklady k očkování nemusí dokládat děti, které budou mít od 1. 9. 2020 předškolní vzdělávání povinné.

Zápis do MŠ a očkování

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání