Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Zápis do MŠ Broumov - změny termínů

Zde najdete možnosti, jak podat přihlášku dítěte do MŠ Broumov. Dále jsou zde uvedeny nové termíny pro podání přihlášky do MŠ Broumov. Je zde uvedeno, co vše musíte dodat v kopii, aby bylo možné provést přijímací řízení. Bližší údaje po rozkliknutí nadpisu.

Zápis do MŠ Broumov - změny termínů

Zápis dětí do Mateřské školy Broumov pro

školní rok 2020/2021

ZMĚNY V PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 

Zápis se koná ve dnech 4.- 15. 5. 2020  - tento termín platí

 

  1. pro podání e-mailem loudova@skolkabroumov.cz, přihláška musí být, ale elektronicky podepsaná, pokud nebude podepsaná elektronicky, spojím se s žadatelem a dohodneme se na termínu, kdy podepíšete přímo na ředitelství MŠ
  2. zasláním do datové schránky – s9tkpc5
  3. zasláním poštou na adresu Mateřská škola Broumov, Příčná 227, 550 01 Broumov

 

Zápis se koná ve dnech 11. - 15. 5. 2020

od 9.00 hod do15:30 hodin – nejméně vhodné podání

 

  1. při osobním doručení na ředitelství MŠ Broumov

 

tento termín platí pro osobní předání potřebných dokumentů na ředitelství MŠ – časový termín předání je potřeba dohodnout předem na telefonu 604 228 029.

 

K zápisu do MŠ zašlete nebo osobně doneste tyto dokumenty:

Vyplněnou přihlášku – přihlášku najdete na www.skolkabroumov.cz – Příčná 227- vývěska

Rodný list dítěte – kopie

Podepsané čestné prohlášení o očkování dítěte  - najdete na www.skolkabroumov.cz – Příčná 227- vývěska

Kopie očkovacího průkazu – tu část, kde jsou záznamy o   očkování – nedokládají děti s povinným předškolním vzděláváním od 1. 9. 2020.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zůstávají nezměněna.

                                               Taťána Loudová, ředitelka MŠ Broumov

                                                    

 

 


Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání