Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Zápis do MŠ Broumov

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Broumov pro školní rok 2020/2021,najdete zde, po rozkliknutí nadpisu. Informace o změnách v termínech a způsobu podání přihlášky, vzhledem k současnému nouzovému stavu, najdete v dalším článku. Bližší údaje po rozkliknutí nadpisu.

Zápis do MŠ Broumov

Zápis dětí do Mateřské školy Broumov pro

školní rok 2020/2021

 

Termín zápisu v dalším článku

 

Místem „Zápisu“ je ředitelství Mateřské školy Broumov, Příčná 227, 550 01 BROUMOV

O přijetí dítěte do mateřské školy v rámci „Zápisu“ nerozhoduje datum podání žádosti ani pořadí žádosti. O přijetí dítěte v rámci „Zápisu“ rozhodují níže uvedená kritéria.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Broumov, budou přednostně přijímány:

 

  1. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je Mateřská škola Broumov spádová (podle věku od nejstaršího po nejmladší)
  1. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 nedosáhnou třetího roku věku, pro které je Mateřská škola Broumov spádová (podle věku od nejstaršího po nejmladší)
  1. Děti, kterým byl doporučen odklad školní docházky a děti, které se narodily v období od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015 (předškoláci) a jejich spádovou mateřskou školou není Mateřská škola Broumov (podle věku od nejstaršího po nejmladší)
  1. Ostatní děti, které nespadají do kritérií 1. – 3. (podle věku od nejstaršího po nejmladší)

K „Zápisu“ vezměte s sebou – informace v dalším článku

K předškolnímu vzdělávání by zákonní zástupci měli přihlásit v tomto termínu i děti, které dovrší věku 3 let v období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 a budou mít zájem během daného školního roku dítě umístit do MŠ.

Bližší informace a Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání získáte na všech pracovištích Mateřské školy Broumov a na stránkách MŠ  www.skolkabroumov.cz

                                                                                              T. Loudová, řed. MŠ Broumov


Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání