Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Aktuality

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2019/2020 je umístěno ve VÝVĚSCE v elektronické podobě a na bránách u vstupu na jednotlivá pracoviště MŠ Broumov.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozpis prázdninového provozu

Ve VÝVĚSCE je umístěn rozpis provozu MŠ Broumov o prázdninách na jednotlivých pracovištích. Pracoviště MŠ Masarykova 233 je otevřeno až poslední týden v srpnu z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení pro děti a personál a bude probíhat částečná rekonstrukce školní zahrady.

Rozpis prázdninového provozu

Zápis dětí do MŠ Broumov pro školní rok 2019/2020

Zápis se koná ve dnech 6. 5. a 7. 5. 2019 (pondělí, úterý) od 9:00 do 16:00 na ředitelství MŠ Broumov - budova s kočičkou na fasádě v Příčné 227 (Křinické sídliště). S Sebou přinést RL dítěte, OP zákonného zástupce a u dětí, které nemají docházku do MŠ povinnou, je nutné doložit potvrzení od lékaře o očkování. Tiskopis je součástí přihlášky do MŠ. Přihlášky najdete v sekci Příčná 227 - Vývěska. Zde najdete i kritéria pro přijetí dítěte do MŠ.

Zápis dětí do MŠ Broumov pro školní rok 2019/2020

Objevitelské soboty Hradec Králové

Jedná se o cyklus pěti sobot v rámci pololetí, během kterých děti navštěvují rozmanité workshopy, které si na začátku programu vybrali. Více informací najdete v odkaze na webové stránky.

Objevitelské soboty  Hradec Králové

Bavíme se sportem

Zde je odkaz na příměstský tábor v Broumově v době letních prázdnin.

Bavíme se sportem

Zrušení pracoviště Přadlácká 175

K 31. 8. 2018 bylo zrušeno jedno odloučené pracoviště MŠ Broumov a to v ulici Přadlácká.

Zrušení pracoviště Přadlácká 175

Povinné předškolní vzdělávání

Na základě změn školského zákona, se pro děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, již druhým rokem stává poslední rok předškolního vzdělávání povinné. Děti, které do MŠ již docházejí, automaticky přejdou do povinného režimu. Zákonní zástupci dětí, které dosud do MŠ nedocházejí, mají povinnost tyto děti do MŠ přihlásit. Povinné vzdělávání v MŠ Broumov probíhá ve školních dnech od 8:00 do 12:00 hodin.

Povinné předškolní vzdělávání

Sociální pedagog na MŠ Broumov

I v letošním školním roce na MŠ Broumov pracuje na částečný úvazek sociální pedagog Mgr. Petra Muzikářová. Pohybuje se průběžně po všech pracovištích MŠ Broumov, kancelář má na budově v Příčné 226. Pracovní doba - středa 8.00 - 12.00 zůstává nezměněna. Případné schůzky je lepší dohodnout předem.

Sociální pedagog na MŠ Broumov

Klinická logopedie v Broumově - změna logopeda

Již druhým rokem v Broumově pracuje každý den logoped - Mgr. Kristýna Koláčná, která nahradila Mgr. Markétu Kuchařovou. Ordinaci najdete v budově dětského lékaře v ordinaci po MUDr. Sedláčkové. K návštěvě klinického logopeda potřebujete doporučení svého dětského lékaře, péče je bezplatná. Objednat se můžete na tel.č. 608 295 933. Bližší informace najdete na www.klinickylogoped.eu. Ordinační hodiny jsou vyvěšeny na nástěnkách na jednotlivých pracovištích MŠ Broumov.

Klinická logopedie v Broumově - změna logopeda

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání