Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (POOÚ) pro Mateřskou školu Broumov, Příčná 227, 550 01 Broumov a její odloučená pracoviště je

Bc. Hana Wilkeová

Kontaktní údaje:

poverenec@dsobroumovsko.cz

tel.: 732 781 068

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání