Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Masarykova

Masarykova

Aktuality

Úprava školného

Od 1. 3. 2020 byla schválena úprava u placení školného. Úprava platí prozatím na měsíc březen a duben 2020, dále se uvidí podle situace kolem koronavirové epidemie. Kdo již platil na duben, bude mu vše vráceno ve vyúčtování za leden - duben 2020. Kdo nebude docházet do MŠ v dubnu, zálohu nemusí hradit. S tím, komu se strhává platba inkasem, se již p. Buchtová - účetní, domlouvala telefonicky. Po rozkliknutí nadpisu získáte bližší informace.

Úprava školného

Zápis dětí do základní školy - duben 2020

Podrobné informace k zápisu dětí do základní školy pro školní rok 2020/2021 získáte na webových stránkách Města Broumova www.broumov-mesto.cz nebo přímo na webových stránkách školy, kterou jste si pro zápis svého dítěte vybrali. Taťána Loudová, řed. MŠ Broumov

Zápis dětí do základní školy - duben 2020

MŠ Broumov a ošetřování člena rodiny (OČR)

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že MŠ Broumov není uzavřena, ale provoz MŠ je pouze omezen, nemohu vystavovat tiskopis na OČR. To bych mohla pouze v případě úplného uzavření celé MŠ. Pokud někdo potřebuje OČR a máte další dítě na základní škole, žádejte ošetřovné tam. Pokud jste pracující a máte problémy s hlídáním dětí, ještě máme volnou kapacitu, tak, abychom na budovách měli děti do počtu 15. Pokud by se něco změnilo ve vyplácení dávek OČR, sdělím vám nové informace zde, na webových stránkách MŠ Broumov. Taťána Loudová, ředitelka MŠ Broumov

MŠ Broumov a ošetřování člena rodiny (OČR)

Mateřská škola Broumov - omezení provozu

MŠ Broumov se prozatím nezavírá, ale na základě vyhlášeného stavu nouze přechází do omezeného provozu. To znamená, že provozní doba zůstává zachována, jen se musí omezit počet osob v budově na 30 (zaměstnanci + děti).Toto opatření trvá po dobu stavu nouze nebo do doby nového nařízení vlády, MZ nebo MŠMT. Omezení spočívá v tom, že do MŠ budou chodit pouze děti, které nemají možnost být doma. Jedná se o solidárnost rodičů. Pokud nedojdeme k uvedenému počtu, mohlo by dojít k uzavření celé MŠ. Děkuji za pochopení. Taťána Loudová, ředitelka MŠ Broumov

Mateřská škola Broumov - omezení provozu

Provoz v MŠ Broumov

Prosíme rodiče dětí, kteří mají možnost si ponechat děti doma - nepracující rodiče, maminky na MD, aby tak učinili, aby koncentrace dětí na pracovišti byla co nejmenší. O dalším postupu - po schůzce se zřizovatelem - vás budu informovat prostřednictvím těchto stránek. V případě, že by došlo k uzavření MŠ Broumov, obdržíte tuto nemilou informaci prostřednicvím SMS. Taťána Loudová, ředitelka MŠ Broumov

Provoz v MŠ Broumov

Prázdniny 2020 - rozpis

Informace o provozu jednotlivých pracovišť v době hlavních prázdnin 2020 najdete pod pracovištěm Příčná 227 - Vývěska - tam najdete odkaz po názvem Prázdniny 2020 - rozpis.

Prázdniny 2020 - rozpis

Povinné předškolní vzdělávání

Na základě změn školského zákona, se pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, již třetím rokem stává poslední rok předškolního vzdělávání povinné. Děti, které do MŠ již docházejí, automaticky přejdou do povinného režimu. Zákonní zástupci dětí, které dosud do MŠ nedocházejí, mají povinnost tyto děti do MŠ přihlásit. Povinné vzdělávání v MŠ Broumov probíhá ve školních dnech od 8:00 do 12:00 hodin.

Povinné předškolní vzdělávání

Sociální pedagog na MŠ Broumov

I v letošním školním roce na MŠ Broumov pracuje na částečný úvazek sociální pedagog Mgr. Petra Muzikářová. Pohybuje se průběžně po všech pracovištích MŠ Broumov, kancelář má na budově v Příčné 226. Pracovní doba - středa 8.00 - 12.00 zůstává nezměněna. Případné schůzky je lepší dohodnout předem.

Sociální pedagog na MŠ Broumov

Klinická logopedie v Broumově - změna logopeda

V Broumově pracuje každý den logoped - Mgr. Kristýna Koláčná. Ordinaci najdete v budově dětského lékaře v ordinaci po MUDr. Sedláčkové. K návštěvě klinického logopeda potřebujete doporučení svého dětského lékaře, péče je bezplatná. Objednat se můžete na tel.č. 608 295 933. Bližší informace najdete na www.klinickylogoped.eu. Ordinační hodiny jsou vyvěšeny na nástěnkách na jednotlivých pracovištích MŠ Broumov.

Klinická logopedie v Broumově - změna logopeda

Oznámení pro rodiče

Z důvodů vypnutí elektrického proudu v úterý 10. března bude mateřská škola uzavřena. V tomto týdnu jsou jarní prázdniny, prosíme rodiče, nechte si děti doma, v nutném případě mohou navštívit MŠ Příčná 226, 227. Děkujeme za pochopení.

Oznámení pro rodiče

Mikulášské oslavy

Oslavy Adventu jsme zahájili Mikulášskými oslavami. V pondělí 2. prosince Čertí pohádkou a ve středu návštěvou Mikuláše, andílka a čertíka. Během klidného dopoledne s písničkami, říkankami a vypravováním dostaly děti do pytlíků, které si děti vyzdobily, mikulášskou nadílku.

Mikulášské oslavy

Plavecká výuka v MŠ

Doporučujeme plavání dětem předškolního věku.

Plavecká výuka v MŠ

Rozvoj matematické gramotnosti u dětí na zahradě MŠ

Mnoho druhů nasbíraných přírodnin nás přimělo ke spolupráci se žáky 3. třídy ZŠ Masarykovy, které jsme pozvali na zahradu k učení hrou v oblasti komunikačních a matematických dovedností. Zdařilý projekt by děti rády zopakovaly.

Rozvoj matematické gramotnosti u dětí na zahradě MŠ

Sázení stromů a keřů

Letos proměňujeme školní zahradu podle nového projektu s dopomocí rodičů, dětí, zaměstnanců i žáků ZŠ. Děkujeme za pomoc při revitalizaci, sázení ovocných stromů a keřů, setí trávy a péči o ně. Fota najdete ve fotogalerii.

Sázení stromů a keřů

Den matek v MŠ

Oslavy svátku maminek jsme si užili ve školce rozmanitými činnostmi, které si děti vybraly : hry Na obchod, Na rodinu, Na dopravu, skládanky, konstruktivní stavby, písně a básně o maminkách, tanečky s hudbou a se zpěvem. Foto najdete ve fotogalerii.

Den matek v MŠ

Čarodějnický rej 2019

Velký slet čarodějů a čarodějnic s opékáním, tancováním a s bohatým programem v úterý 30. dubna se vydařil. Již ráno přišly děti v převleku, pak jsme se přemístili na zahradu školky a v oslavách jsme pokračovali až do oběda.

Čarodějnický rej  2019

Bruslení na kluzišti v Broumově

Jako každý rok v zimě jsme obohatili pobyt dětí venku sportem. Zahájili jsme bruslení ve středu 30. ledna od 10,00 do 11,00 hodin. Prosíme rodiče o výbavu - brusle, přilbu, šusťákové oblečení včetně rukavic. Návštěvu kluziště budeme opakovat každou středu ve stejném čase s výjimkou jarních prázdnin. Fota najdete ve fotogalerii na těchto stánkách.

Bruslení na kluzišti v Broumově

Vánoce u naší školce

Zdobíme stromeček, zdobí i dědeček. Na špičce hvězdička, zdobí i babička.

Vánoce u naší školce

Nový školní rok u nás ve školce

Měsíc říjen to je věc, z rána chladno, znáš to přec. Měsíc říjen to je když, letní časy nechytíš.“

Nový školní rok u nás ve školce

Výlet do obory

Prosluněný měsíc říjen nás vyzval k návštěvě obory v Martínkovicích. Děti pozorovaly mnoho lesních zvířátek žijících ve volné přírodě v lese, velkou radost měly z krmení a blízký kontakt s nimi. Cesta velkým autobusem naplnila očekávání některých dětí.

Výlet do obory
strana: 1 , 2 , 3

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání