Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Masarykova

Masarykova

Aktuality

strana: 1

Hry dětrí s rodiči v naší školce

Děti i paní učitelky si užily společné hry s rodiči ve třídách naší školky. Všichni byli aktivní, vyráběli zvířátka z kaštanů, modelovali, stavěli a vypravovali o tom, jak se připravují na školu.

Hry dětrí s rodiči v naší školce

Dne dětí v naší školce

Roztančená zahrada s obřími bublinami, tak probíhala oslava svátku dětí s mlsáním a s radostně rozzářenýma dětskýma očima. Fota najdete ve fotogalerii.

Dne dětí v naší školce

Rej čarodějnic

Veselá oslava čarodějů a čarodějnic proběhla na zahradě MŠ s opékáním, tancováním a čarováním. Děkujeme maminkám, které nám upekly vynikající čarodějnické dobrůtky. Fotografie najdete v fotogalerii.

Rej čarodějnic

Velikonoční koledování

Velikonoční koledování proběhlo s veselostí a zpěvem koled ve všech třídách naší školky. Děti i paní učitelky se vzájemně obdarovaly koledou. Všem přejeme veselé Velikonoce.

Velikonoční koledování

Návštěva knihovny v Broumově

Ve čtvrtek jsme navštívili městskou knihovnu, děti se seznámily s prostředím, s účelem a fungováním knihovny. Proběhla beseda na téma Česká republika a také knihovnice odpovídaly na všetečné dotazy dětí.

Návštěva knihovny v Broumově

Školka v lese nebo lesní školka?

Sluníčko už hřeje jarně, tak proč nezačít s novou aktivitou, o které děti samy vypravují a plánují co by nejraději dělaly na zahradě školky. V hale je to bezva, na kluzišti taky, ale v lese, na louce i v sadu bude více zábavy, objevování, zkoumání i překvapení.

Školka v lese nebo lesní školka?

Jógová cvičení pro děti

"Pojďte, děti, zveme vás ke hře na zvířátka" To je cyklus cviků nazvaných podle různých živočichů. Pro zdárný vývoj dětského těla je tu velmi důležité, že střídáme cviky statické se cviky dynamickými, motorickými.

Jógová cvičení pro děti

Hrajeme na flétnu

Pojďte se děti s námi učit hrát na zobcovou flétnu! Flétnička to je hudební nástroj, se kterým se dítě setká snad nejdříve ze všech. Nejen že získá hezký vztah k hudbě, bude mít nového koníčka, zlepší si dýchání a získá základy hudební nauky.

Hrajeme na flétnu

Cvičení dětí ve sportovní hale

Každé pondělí dopoledne budou děti ze 3. třídy navštěvovat halu v Broumově. Velký prostor využijeme k organizovanému cvičení, které připravujeme zábavnou formou s říkadly a hrami určenými této věkové skupině dětí.

Cvičení dětí ve sportovní hale

Já si chci hrát!

Z naší praxe vyplývá, že rodiče kladou důraz na vzdělávání než na hru dětí. V současné době se ani nedivíme, společnost je hodně zaměřená na výkon, na úspěch a to již od útlého věku dítěte. "Pospěš, dnes jdeme na trénink, do kroužku, na cvičení"

Já si chci hrát!

Čteme dětem celý rok

Předpokladem čtenářské gramotnosti je radost ze čtení a vnitřní potřeba číst. V předškolním věku jde především o společné čtení, které by děti mělo těšit, obohacovat jejich fantazii a přinášet jim příjemné zážitky. Čtěte dále.

Čteme dětem celý rok
strana: 1 , 2 , 3

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání