Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Zájmové činnosti

Hudební a pohybové dílny

Pojď, písničko, poběž k nám, tři doby ti spočítám. Brouček ti dá černou tečku, co ukrývá na zadečku.

Výtvarné dílny

Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku. A pod hrušku talíř, sláva ty jsi malíř.

Hra na flétnu

Píšťalku si dobře schovej. Stačí správně zapískat, své notičky - kamarády můžeš zpátky přivolat.

Plavání

Plavu, plavu na hladině, dělám radost naší mámě

Řeč

Víte,nač je dobrá řeč?
Abychom si řekli : Heč!
Známe tolik slov a vět, budeme si rozumět.
Abychom si řekli : Víš,
takhle jsme si mnohem blíž.

Námětové hry od jara do zimy plné tajemství v lese, v sadu, na louce

Někdo si rád hraje s míčem, někdo rád leze na stromy, někdo rád čte knížky a Vašík rád chodí na vycházky.

Vycházky a především rozmanité činnosti nabízí zahrada pro všechny smysly, červená jablíčka, modré švestky, listnaté i jehličnaté stromy, keře, houby, květiny

Zastavte se na chvilku!
Nahlédnete zcela tiše do tajuplné říše města, lesů, motýlků.

Cvičení ve sportovní hale v Broumově

Já jsem malý medvídek,
šikovný jsem, to bych řek!
Když se chytnu za paty,
umím dělat obraty!
Kotouly a kotrmelce,
žádnému se věřit nechce!

Bruslení na kluzišti

Kam mě brusle povedete?

Nepojedu, kam vy chcete?

Když jsem jednouna ledu, kam chci já, tam si pojedu!Lesní školka

Sluníčko už hřeje jarně a volá : "Děti pojďte ven"

V enviromentální oblasti zakládáme u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění,

o vlivu člověka na životní prostředí.Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání