Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Příčná 226 - Pejsek

Příčná 226

Aktuality

Úprava školného

Od 1. 3. 2020 byla schválena úprava u placení školného. Úprava platí prozatím na měsíc březen a duben 2020, dále se uvidí podle situace kolem koronavirové epidemie. Kdo již platil na duben, bude mu vše vráceno ve vyúčtování za leden - duben 2020. Kdo nebude docházet do MŠ v dubnu, zálohu nemusí hradit. S tím, komu se strhává platba inkasem, se již p. Buchtová - účetní, domlouvala telefonicky. Po rozkliknutí nadpisu získáte bližší informace.

Úprava školného

Zápis dětí do základní školy - duben 2020

Podrobné informace k zápisu dětí do základní školy pro školní rok 2020/2021 získáte na webových stránkách Města Broumova www.broumov-mesto.cz nebo přímo na webových stránkách školy, kterou jste si pro zápis svého dítěte vybrali. Taťána Loudová, řed. MŠ Broumov

Zápis dětí do základní školy - duben 2020

MŠ Broumov a ošetřování člena rodiny (OČR)

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že MŠ Broumov není uzavřena, ale provoz MŠ je pouze omezen, nemohu vystavovat tiskopis na OČR. To bych mohla pouze v případě úplného uzavření celé MŠ. Pokud někdo potřebuje OČR a máte další dítě na základní škole, žádejte ošetřovné tam. Pokud jste pracující a máte problémy s hlídáním dětí, ještě máme volnou kapacitu, tak, abychom na budovách měli děti do počtu 15. Pokud by se něco změnilo ve vyplácení dávek OČR, sdělím vám nové informace zde, na webových stránkách MŠ Broumov. Taťána Loudová, ředitelka MŠ Broumov

MŠ Broumov a ošetřování člena rodiny (OČR)

Mateřská škola Broumov - omezení provozu

MŠ Broumov se prozatím nezavírá, ale na základě vyhlášeného stavu nouze přechází do omezeného provozu. To znamená, že provozní doba zůstává zachována, jen se musí omezit počet osob v budově na 30 (zaměstnanci + děti).Toto opatření trvá po dobu stavu nouze nebo do doby nového nařízení vlády, MZ nebo MŠMT. Omezení spočívá v tom, že do MŠ budou chodit pouze děti, které nemají možnost být doma. Jedná se o solidárnost rodičů. Pokud nedojdeme k uvedenému počtu, mohlo by dojít k uzavření celé MŠ. Děkuji za pochopení. Taťána Loudová, ředitelka MŠ Broumov

Mateřská škola Broumov - omezení provozu

Provoz v MŠ Broumov

Prosíme rodiče dětí, kteří mají možnost si ponechat děti doma - nepracující rodiče, maminky na MD, aby tak učinili, aby koncentrace dětí na pracovišti byla co nejmenší. O dalším postupu - po schůzce se zřizovatelem - vás budu informovat prostřednictvím těchto stránek. V případě, že by došlo k uzavření MŠ Broumov, obdržíte tuto nemilou informaci prostřednicvím SMS. Taťána Loudová, ředitelka MŠ Broumov

Provoz v MŠ Broumov

Prázdniny 2020 - rozpis

Informace o provozu jednotlivých pracovišť v době hlavních prázdnin 2020 najdete pod pracovištěm Příčná 227 - Vývěska - tam najdete odkaz po názvem Prázdniny 2020 - rozpis.

Prázdniny 2020 - rozpis

Povinné předškolní vzdělávání

Na základě změn školského zákona, se pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, již třetím rokem stává poslední rok předškolního vzdělávání povinné. Děti, které do MŠ již docházejí, automaticky přejdou do povinného režimu. Zákonní zástupci dětí, které dosud do MŠ nedocházejí, mají povinnost tyto děti do MŠ přihlásit. Povinné vzdělávání v MŠ Broumov probíhá ve školních dnech od 8:00 do 12:00 hodin.

Povinné předškolní vzdělávání

Sociální pedagog na MŠ Broumov

I v letošním školním roce na MŠ Broumov pracuje na částečný úvazek sociální pedagog Mgr. Petra Muzikářová. Pohybuje se průběžně po všech pracovištích MŠ Broumov, kancelář má na budově v Příčné 226. Pracovní doba - středa 8.00 - 12.00 zůstává nezměněna. Případné schůzky je lepší dohodnout předem.

Sociální pedagog na MŠ Broumov

Klinická logopedie v Broumově - změna logopeda

V Broumově pracuje každý den logoped - Mgr. Kristýna Koláčná. Ordinaci najdete v budově dětského lékaře v ordinaci po MUDr. Sedláčkové. K návštěvě klinického logopeda potřebujete doporučení svého dětského lékaře, péče je bezplatná. Objednat se můžete na tel.č. 608 295 933. Bližší informace najdete na www.klinickylogoped.eu. Ordinační hodiny jsou vyvěšeny na nástěnkách na jednotlivých pracovištích MŠ Broumov.

Klinická logopedie v Broumově - změna logopeda

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání