Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Příčná 227 - Kočička

Příčná 227

Aktuality

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ Broumov

pro školní rok 2020/2021 najdete na VÝVĚSCE u pracoviště Příčná 227.

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ Broumov

Nové informace z MŠ

Informace pro rodiče - od pondělí 25. 5. 2020 – děti mohou již ráno vstupovat do budovy bez roušek. Prosíme, aby jednu čistou roušku měly děti v batůžku, aby v případě potřeby mohla být použita – výskyt některých z příznaků onemocnění u vašeho nebo cizího dítěte, zaměstnance. Děkujeme. Od pondělí 1. 6. 2020 budou již děti rozděleny do svých budov (Příčná - pejsek a kočička, Cihlářská) a rodiče budou moci vstupovat do budov. Prosíme rodiče, aby se s dětmi v šatnách zdržovali jen po nezbytnou dobu a budovu co nejrychleji opustili. Děkujeme. Prosíme rodiče, kteří ještě nepodali na pracoviště informaci, kdy jejich dítě nejpravděpodobněji nastoupí do MŠ, aby tak učinil. Opět děkujeme. Loudová

Nové informace z MŠ

Roušky v MŠ Broumov

V rámci rozvolnění je možné, aby se děti v MŠ ve věku 2 - 7 let pohybovaly bez roušek. V MŠ Broumov nám prosím děti předávejte ráno v rouškách, které děti budou mít na sobě, vyjma svačiny do pobytu venku. Pobyt venku bude bez roušek, oběd a odpolední odpočinek samozřejmě také. Odpolední činnost, pokud to půjde, bude venku bez roušek, v případě, že budeme v budově, budou mít děti opět roušky. Děkuji za pochopení, jedná se ne jen o ochranu dětí, ale i personálu, protože pokud nebudeme fungovat my, těžko budou otevřené školky. Loudová, řed. MŠ Broumov

Roušky v MŠ Broumov

Aktuality z MŠ

Dnes 27.4.2020 by všichni rodiče měli obdržet do svých e-mailových schránek zprávu ohledně pozvolného rozvolnění provozu v MŠ Broumov. Prosíme o co nejrychlejší reakci na tuto zprávu, abychom mohli i my reagovat včas. Kdo nemá uvedenou e-mailovou adresu, hledejte informace u svých zástupců na pracovištích - p. Ducháčová, p. Hrubá. Děkuji, Loudová

Aktuality z MŠ

Zápis do MŠ a očkování

Při zápisu do MŠ letos neodevzdáváte 2. díl přihlášky, kde vám lékař potvrzuje očkování. Letos dokládáte pouze kopii očkovacího průkazu - tu část, kde jsou záznamy o očkování - napište na kopii jméno dítěte a přiložte čestné prohlášení o očkování vašeho dítěte. Doklady k očkování nemusí dokládat děti, které budou mít od 1. 9. 2020 předškolní vzdělávání povinné.

Zápis do MŠ a očkování

Zápis do MŠ Broumov - změny termínů

Zde najdete možnosti, jak podat přihlášku dítěte do MŠ Broumov. Dále jsou zde uvedeny nové termíny pro podání přihlášky do MŠ Broumov. Je zde uvedeno, co vše musíte dodat v kopii, aby bylo možné provést přijímací řízení. Bližší údaje po rozkliknutí nadpisu.

Zápis do MŠ Broumov - změny termínů

Zápis do MŠ Broumov

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Broumov pro školní rok 2020/2021,najdete zde, po rozkliknutí nadpisu. Informace o změnách v termínech a způsobu podání přihlášky, vzhledem k současnému nouzovému stavu, najdete v dalším článku. Bližší údaje po rozkliknutí nadpisu.

Zápis do MŠ Broumov

Úprava školného

Od 1. 3. 2020 byla schválena úprava u placení školného. Úprava platí prozatím na měsíc březen a duben 2020, dále se uvidí podle situace kolem koronavirové epidemie. Kdo již platil na duben, bude mu vše vráceno ve vyúčtování za leden - duben 2020. Kdo nebude docházet do MŠ v dubnu, zálohu nemusí hradit. S tím, komu se strhává platba inkasem, se již p. Buchtová - účetní, domlouvala telefonicky. Po rozkliknutí nadpisu získáte bližší informace.

Úprava školného

Zápis dětí do základní školy - duben 2020

Podrobné informace k zápisu dětí do základní školy pro školní rok 2020/2021 získáte na webových stránkách Města Broumova www.broumov-mesto.cz nebo přímo na webových stránkách školy, kterou jste si pro zápis svého dítěte vybrali. Taťána Loudová, řed. MŠ Broumov

Zápis dětí do základní školy - duben 2020

MŠ Broumov a ošetřování člena rodiny (OČR)

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že MŠ Broumov není uzavřena, ale provoz MŠ je pouze omezen, nemohu vystavovat tiskopis na OČR. To bych mohla pouze v případě úplného uzavření celé MŠ. Pokud někdo potřebuje OČR a máte další dítě na základní škole, žádejte ošetřovné tam. Pokud jste pracující a máte problémy s hlídáním dětí, ještě máme volnou kapacitu, tak, abychom na budovách měli děti do počtu 15. Pokud by se něco změnilo ve vyplácení dávek OČR, sdělím vám nové informace zde, na webových stránkách MŠ Broumov. Taťána Loudová, ředitelka MŠ Broumov

MŠ Broumov a ošetřování člena rodiny (OČR)

Mateřská škola Broumov - omezení provozu

MŠ Broumov se prozatím nezavírá, ale na základě vyhlášeného stavu nouze přechází do omezeného provozu. To znamená, že provozní doba zůstává zachována, jen se musí omezit počet osob v budově na 30 (zaměstnanci + děti).Toto opatření trvá po dobu stavu nouze nebo do doby nového nařízení vlády, MZ nebo MŠMT. Omezení spočívá v tom, že do MŠ budou chodit pouze děti, které nemají možnost být doma. Jedná se o solidárnost rodičů. Pokud nedojdeme k uvedenému počtu, mohlo by dojít k uzavření celé MŠ. Děkuji za pochopení. Taťána Loudová, ředitelka MŠ Broumov

Mateřská škola Broumov - omezení provozu
strana: 1 , 2

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání