Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

O naší škole - ředitelství MŠ

Název: MATEŘSKÁ ŠKOLA BROUMOV
Sídlo: Příčná 227, 550 01 Broumov 

Tel: +420 730 183 945
E-mail: loudova@skolkabroumov.cz
Web: www.skolkabroumov.cz

Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 750 13 002
Zřizovatel školy: Statutární město Broumov
Sídlo: Třída Masarykova 239
550 14 Broumov

Právní subjektivita od 1. 1. 2003
Ředitelka MŠ: Taťána Loudová,
jmenovaná Radou města Broumova od 1. 9. 2010 na základě konkurzního řízení. Dále potvrzena ve funci ředitelky MŠ Broumov Radou města Broumova na základě konkurzu na období 6 let od 1. 8. 2014.

Druh a typ školy: Mateřská škola s celodenní péčí
Kapacita školy: Maximální kapacita MŠ je 208 dětí v osmi třídách.

MŠ Broumov, pracoviště – Příčná 227 (ředitelství MŠ Broumov - Kočička)

2 třídy s maximálním počtem dětí - 56

Provozní doba MŠ: 6.30 – 16.00
Ředitelka: Taťána Loudová

Učitelky:

 • Petra Zelená, Bc.
 • Eliška Ratajská + AP
 • Lucie Šagátová
 • Dagmar Vacková
 • Mgr. Petra Muzikářová, sociální pedagog - pro celou MŠ Broumov
 • Jitka Stillerová - učitelka - dobírání hodin 
 • Alena Michálková, Bc. - zastupující učitelka


Provozní zaměstnanci:

 • Hana Buchtová, hl. účetní
 • Petra Zálišová, ved. ŠJ
 • Alena Stanická, kuchařka
 • Jana Šípková, uklízečka
 • Kateřina Buchtová, uklízečka
 • Jan Sidor, školník


Logopedická péče na budově Příčná 227 je zajištěna p. učitelkou Dagmar Vackovou, Petrou Zelenou, Bc. Je navázána spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. Kristýnou Koláčnou. V případě zájmu je možné získat kontakt na Mgr. Nemešovou - soukr. logopedická péče, v případě potřeby spolupracujeme i se Speciálním pedagogickým centrem (SPC) v Náchodě a Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) v Náchodě.

Toto pracoviště se nachází v zahradě s další budovou mateřské školy. Obě budovy mají společnou zahradu, dokonce někteří zaměstnanci v rámci své pracovní smlouvy přebíhají mezi oběma budovami – p. Zálišová, p. Řehůřek.
Vzhledem k minimální vzdálenosti mezi budovami č. 226 a 227, probíhá tu asi nejtěsnější spolupráce mezi odloučenými pracovišti, spolupracujeme na výletech tak, aby byla využita kapacita autobusu, při návštěvě herců s divadélkem se obě budovy spojují, abychom ušetřili náklady na vystoupení. Je tu i nejméně komplikované slučování tříd při úsporném provozu v době vedlejších prázdnin.

Dnes jsou obě tyto budovy již 7 let po rekonstrukci. Jsou kompletně od střechy až po sklepy zateplené. Máme vyměněná okna a vnější vzhled dnes konečně napovídá, že v budově se nacházejí děti. Kromě jasných barev se na naší budově objevila KOČIČKA. Na obou pracovištích již proběhla rekonstrukce sociálních zařízení pro děti i personál, celkově bylo vše dokončeno v roce 2017.Většina velkých akcí, jak jsem již zmiňovala, probíhá na obou budovách MŠ. Na obou budovách pracují výtvarné kroužky a společně jedenkrát za 14 dní se scházejí děti při zkouškách sborečku Zvoneček. Obě školky mají ve své náplni plavecký výcvik dětí. V letošním roce bude opět probíhat plavecký výcvik v Broumově. Hlavní plavčicí je paní Martina Libnarová. Děti starší 4 let se mohou hlásit na sportovní kroužek Bavíme se sportem, kde si trenér na základě zmocnění odvádí děti na broumovská sportoviště. Kroužek není aktivitou MŠ Broumov, ale jsme rádi, že děti mají další možnost pohybu a zvyšují tak svoji tělesnou aktivitu - tato aktivita prozatím není spuštěna, čekáme na oznámení ing. Petra Vítka, jak bude pokračovat tato aktivita v roce 2018/2019.

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání