Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Loga EU

Šablony pro Mateřské školy Broumov

Projekt schválený ve výzvě MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“

s názvem

MŠ Broumov

je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Projekt je zaměřen na personální podporu školky, která poskytne větší podporu zejména dětem, které jsou ohrožené školním neúspěchem. Dále se projekt zaměřuje na profesní růst pedagogických pracovníků a zvyšování kvality jejich každodenní práce.

Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 

 V tomto školním roce hradíme ze šablon personální zajištění sociálního pedagoga a školního asistenta.

Funkci sociálního pedagoga zajišťuje Mgr. Petra Muzikářová

Funkci školního asistenta zajišťuje Klára Špreňarová a Petra Seidlová

Průbežné hodnocení školního roku 2017/2018  

Poskytnuté finance byly z velké části využity na financování platu sociálního pedagoga a školního asistenta.

Sociální pedagog se podílel na setkávání s rodiči při osobních setkáních, byl prostředníkem při zajištění schůzek s pracovnicemi OSPOD a spolupracoval s učitelkami ve třídách. Sociální pedagog zpracoval projektové dopoledne na všech pracovištích MŠ Broumov zaměřený na emoční stránku dětí s názvem Království emocí, fotografie z této akce najdete ve fotogalerii.

Byl zpracován dotazník mezi pedagogy, abychom zjistili, o jakou konkrétní spolupráci mají jednotlivé paní učitelky zájem.

Školní asistent pracoval s dětmi přímo ve třídách, zajišťoval individuální činnost s dětmi a pracoval s dětmi podle pokynů učitelky a sociálního pedagoga. 

Započatá činnost a uvedená spolupráce bude pokračovat i ve školním roce 2018/2019.

Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání