Akce ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, vzhledem k doporučením MŠMT, budou probíhat v MŠ akce, kde se budou setkávat pouze děti z jedné budovy. To znamená, že se nebudou setkávat děti z jednotlivých pracovišť a samozřejmě už vůbec ne s ostatními mateřskými školami. Kulturní programy budou probíhat vždy na jednotlivých pracovištích pro samostatnou budovu nebo si dojdeme do klubu ROK na loutkové divadlo, kde také budou děti pouze z jednoho pracoviště, případně na jiná místa, ale opět pouze z jednoho pracoviště. Věříme, že děti nebudou ochuzeny o pestrý program ve školkách, a snad se nám podaří vše zvládnout.

Akce ve školním roce 2021/2022

Další plánované akce:

Zájmová činnost - měla by probíhat bez nějakého omezení, pokud se setkávají pouze děti z jedné budovy - výtvarné kroužky, různá tvoření bez rodičů. Mírné omezení bude u sborečku Zvonečku. Děti se nebudou scházet na zkouškách společně v jedné budově, ale budou zpívat ve svých třídách stejný repertoár, aby v případě uvolnění hygienických nařízení, mohly pokračovat na společných zkouškách v jedné budově. No a potom s programem snad i někde vystupovat.

Plavecký výcvik by měl být zahájen na všech pracovištích ke konci listopadu, pokud nedojde k nějakým dalším nařízením atd.

Pracoviště v Příčné 226, Příčné 227 a Masarykově by mělo být bez problémů, protože je tolik dětí na jednu lekci, že se s nikým nespojujeme a je v bazénu vždy pouze jedna třída samostatně. Trochu se bude řešit účast dětí z Cihlářské, protože se jedná o malé pracoviště a jsou spojeni s cizí školkou. Vše se bude řešit až se přiblíží termín zahájení výcviku. 

Fotografování dětí před Vánoci - mělo by být bez problémů.

Vánoční besídky - jednoznačné rozhodnutí - nebudou. Velká koncentrace osob na velice malém a uzavřeném prostoru, stejné je to vánočním tvořením, setkáváním dětí s rodiči při společných hrách v MŠ, atd.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov